Petra Pålsson

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad

Nyckelord

  • reproduktiv hälsa, barnmorska, föräldrastöd

Forskning

Min forskning handlar om föräldraförberedelse under graviditeten med fokus på den första tiden efter att barnet är fött. I mitt avhandlingsarbete kommer jag att utveckla en modell för föräldraförberedelse baserad på förstagångsföräldrars behov. Linda Kvist är min huvudhandledare, bihandledare är Maria Ekelin, Inger Hallströn och Eva K Persson.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (5)