Petter Lundborg

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Nyckelord

  • Nationalekonomi

Forskning

Jag är född 1974 och avlade doktorsexamen vid Lunds Universitet 2003. Efter ett antal år vid VU University Amsterdam återvände jag till Lunds Universitet 2010 där jag utsågs till professor i nationalekonomi 2012. Min forskning är av empirisk karaktär och spänner över ett brett fält inom ämnet. Forskningen kännetecknas av noggrant empiriskt arbete där mikodata av hög kvalitet används för att besvara frågor av central relevans inom ämnet och där frågor rörande kausalitet upptar en central roll. Forskningen har huvudsakligen bedrivits inom hälsoekonomi och arbetsmarknadsekonomi men jag har även gjort bidrag inom familjeekonomi och finansiell ekonomi. 

Undervisning

Senaste forskningsoutput

Avdic, D., Petter Lundborg & Vikström, J., 2019, I : Journal of Health Economics. 63, s. 81-99 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Peter, N., Petter Lundborg, Sara Mikkelsen & Webbink, D., 2018 okt 1, I : Labour Economics. 54, s. 61-78 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Petter Lundborg, Martin Nordin & Rooth, D. O., 2018 okt 1, I : Journal of Population Economics. 31, 4, s. 1035-1065 31 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (55)