Pia Hyllander Klernäs

knuten till universitetet, Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sjukgymnastik

Nyckelord

  • Lymphedema , Quality of life, Cancer rehabilitation

Forskning

 

Jag är fysioterapeut och doktorand på LU. Mitt forskningsområde är patienter med lymfödem och hur de skattar sin hälsorelaterade livskvalitet (HRQoL). I min första studie fortsatte jag utvecklingen av en Australiensk HRQoL-enkät genom att korta ner den och testa hur reliabel och valid den var, på 200 patienter med lymfödem. Min andra studie är en tvärsnittsstudie där jag utvärderar hur 129 patienter med lymfödem skattar sin HRQoL. I min tredje studie testar jag enkätens sensitivitet och responsivitet. Den fjärde studien är longitudinell, där utvärdera jag patienternas HRQoL, före och 1, 3, 6 och 12 månader efter två olika behandlingar.

Senaste forskningsoutput

Pia Klernäs, Johnsson, A., Boyages, J., Håkan Brorson, Munnoch, A. & Karin Johansson, 2018 jun 1, I : Lymphatic Research and Biology. 16, 3, s. 300-308 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Pia Klernäs, Johnsson, A., Horstmann, V. & Karin Johansson, 2018 jun, I : Scandinavian Journal of Caring Sciences. 32, 2, s. 634-644

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Pia Klernäs, 2017, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 101 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (6)