Pontus Kjellman

Forskningsingenjör

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Medicinsk bildbehandling
  • Medicinsk bioteknologi
  • Nanoteknik

Nyckelord

  • MSOT, Cancer imaging

Forskning

Multispectral optoacoustic tomography (MSOT) är en avbildningsteknik som kombinerar den höga känsligheten hos optisk avbildning med den höga tids- och rymdupplösningen hos ultraljud. Avbildning sker genom belysning med en ställbar pulsad laser som exciterar endogena, eller exogena, kromoforer i objektet (i vårt fall en mus). Denna excitation, eller absorbans av energi, leder till en termisk expansion av vävnaden vilket i sin tur kommer att fortplanta sig som ljudvågor genom musen. Dessa ljudvågor detekteras sedan med en ultraljudsdetektor. På så vis kommer man ifrån nackdelar, som spridning av detektionsljus, hos optisk avbildning eftersom det endast är excitationsljuset som är av intresse samt den låga känsligheten för kontrastmedel hos ultraljud. Genom att använda flera olika våglängder på excitationsljuset kan olika vävnader särskiljas beroende på deras absorbansspektrum. Det är till exempel möjligt att skilja på syresatt och icke-syresatt blod. En annan typisk endogen kromofor som ger en mycket stark signal i MSOT är melanin. Det är också möjligt att detektera exogena kromoforer som fluoroforer och nanopartiklar. I vår grupp använder vi till exempel olika fluoroforer för att studera farmakodynamiska upptagsförlopp i tumörer. Instrumentet har en 270°detektorring med 5 laserkällor vilket ger en nästan fullständigt tomografisk bild med en upplösning på 150 med 5 laserkällor vilket ger en nästan fullständigt tomografisk bild med en upplösning på 150 µm på ca 3 cm djup. 

I vår grupp använder vi främst MSOT för att studera upptagsförlopp av olika molekyler samt extracellulära matrixkomponenter i tumörer. 

Senaste forskningsoutput

Freja Albjerg Venning, Kamilla Westarp Zornhagen, Lena Wullkopf, Jonas Sjölund, Carmen Rodriguez-Cupello, Pontus Kjellman, Mikkel Morsing, Morteza Chalabi Hajkarim, Kyoung Jae Won, Janine Terra Erler & Chris Denis Madsen, 2021 maj 20, I: Journal of Experimental and Clinical Cancer Research. 40, 1, s. 1 21 s., 175.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Carmen Rodriguez-Cupello, Monica Dam, Laura Serini, Shan Wang, David Lindgren, Emelie Englund, Pontus Kjellman, Håkan Axelson, Alberto García Mariscal & Chris Madsen, 2020 mar 17, I: Frontiers in cell and developmental biology. 8, 146.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (11)