Pontus Kjellman

Forskningsingenjör

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Medicinsk bioteknologi
  • Radiologi och bildbehandling
  • Nanoteknik

Nyckelord

  • Nanopratiklar, Prostatacancer, Theranostics

Forskning

Prostatacancer är den vanligast förekommande cancerformen i Sverige, med ca 9000 bekräftade fall årligen. I dagsläget finns det inget test som på ett pålitligt sätt kan skilja mellan aggressiv och indolent sjukdom och metoderna för att detektera metastaser är i behov av förbättring. I detta projekt ämnar vi utveckla ett nytt medel som med hög känslighet och träffsäkerhet kan användas för diagnostik och/eller behandling av cancervävnad. Antikroppar mot mänskliga kallikreiner kopplas till superparamagnetiska järnoxid-nanopartiklar och beroende på den avsedda användningen så kan partiklarna modifieras ytterligare för att passa ändamålet. Dessa, så kallade multimodala, nanopartiklar kan alltså ges olika egenskaper beroende på vilka molekyler och funktionella grupper som binds till partiklarna. Till exempel ger antikroppar (eller delar därav) partiklarna en målsökande egenskap, radioaktiva isotoper ger dem förmågan att användas för detektion i medicinska bildtagningssystem som PET och SPECT samt att leverera behandlingsdoser av strålning till sjuk vävnad.

 

I ett annat projekt undersöker vi en ny antikropp som är tänkt att användas för detektion och behandling av olika former av leukemi. Antikroppen är riktad mot cancermarkören Preferentially Expressed Antigen in Melanoma (PRAME), som har visats överuttryckas i flera olika former av cancer medan den förekommer i väldigt låga nivåer i frisk vävnad. I projektet använder vi radioaktivitet kopplat till antikropparna för att utvärdera dess lämplighet för diagnostik och behandling.

Senaste forskningsoutput

Pontus Kjellman, Fredriksson, S., Kjellman, C., Sven-Erik Strand & René In 't Zandt, 2015 nov, I : Future science OA. 1, 4, FSO60.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Maria Evertsson, Magnus Cinthio, Pontus Kjellman, Fredriksson, S., Roger Andersson, Toftevall, H., Hans W Persson & Tomas Jansson, 2015, 2015 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS). IEEE--Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 4 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (9)