Pontus Nordenfelt

Universitetslektor, Biträdande

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin
  • Cell- och molekylärbiologi
  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Immunologi inom det medicinska området
  • Datorseende och robotik (autonoma system)
  • Cellbiologi
  • Biofysik
  • Bioinformatik och systembiologi

Nyckelord

  • Infektionsbiologi, Molekylär imaging, Antikroppar, Integriner

Forskning

Bakteriella infektioner är ett stort globalt hälsoproblem och mer detaljerad kunskap om värd-bakterieinteraktioner är nödvändiga för att kunna bemöta den ökande antibiotikaresistensen. Nordenfelt-labbet använder unik biosensorteknologi tillsammans med avancerad videomikroskopi och bildanalystekniker för att studera tidiga värd-bakterieinteraktioner. Den molekylära sammansättningen av bakterier och människoceller analyseras och relateras till varandra på en nivå av enskilda bakterier, och möjliggör en direkt koppling mellan receptoraktivitet och antalet molekyler vid varje interaktionsyta. Med denna information är det möjligt att börja klarlägga den molekylära basen för de första stegen av bakteriell patogenes. Det övergripande målet för forskningen är att genom bättre förståelse på den molekylära nivån öppna upp nya mål för antibakteriella behandlingar och diagnostik.   

Senaste forskningsoutput

Pontus Nordenfelt, Cooper, J. M. & Hochstetter, A., 2018 jun 25, I : Optics Express. 26, 13, s. 17279-17288 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tirthankar Mohanty, Ole E. Sørensen & Pontus Nordenfelt, 2018 jan 15, I : Frontiers in Immunology. 8, 1999.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Pontus Nordenfelt, Moore, T. I., Mehta, S. B., Kalappurakkal, J. M., Vinay Swaminathan, Koga, N., Lambert, T. J., Baker, D., Waters, J. C., Oldenbourg, R., Tani, T., Mayor, S., Waterman, C. M. & Springer, T. A., 2017 dec 11, I : Nature Communications. 8, 1, 2047.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (27)