Pontus Nordenfelt

Universitetslektor, Biträdande

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin
  • Cell- och molekylärbiologi
  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Immunologi inom det medicinska området
  • Datorseende och robotik (autonoma system)
  • Cellbiologi
  • Biofysik
  • Bioinformatik och systembiologi

Nyckelord

  • Infektionsbiologi, Molekylär imaging, Antikroppar, Integriner

Forskning

Bakteriella infektioner är ett stort globalt hälsoproblem och mer detaljerad kunskap om värd-bakterieinteraktioner är nödvändiga för att kunna bemöta den ökande antibiotikaresistensen. Nordenfelt-labbet använder unik biosensorteknologi tillsammans med avancerad videomikroskopi och bildanalystekniker för att studera tidiga värd-bakterieinteraktioner. Den molekylära sammansättningen av bakterier och människoceller analyseras och relateras till varandra på en nivå av enskilda bakterier, och möjliggör en direkt koppling mellan receptoraktivitet och antalet molekyler vid varje interaktionsyta. Med denna information är det möjligt att börja klarlägga den molekylära basen för de första stegen av bakteriell patogenes. Det övergripande målet för forskningen är att genom bättre förståelse på den molekylära nivån öppna upp nya mål för antibakteriella behandlingar och diagnostik.   

Utvald forskningsoutput

Pontus Nordenfelt, Hunter L. Elliott & Timothy A. Springer, 2016 okt 10, I : Nature Communications. 7, 13119.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Rolf Lood, Kristofer Wollein Waldetoft & Pontus Nordenfelt, 2015, I : Future Microbiology. 10, 10, s. 1659-1668

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Pontus Nordenfelt, Sofia Waldemarson, Adam Linder, Matthias Mörgelin, Christofer Karlsson, Johan Malmström & Lars Björck, 2012, I : Journal of Experimental Medicine. 209, 13, s. 2367-2381

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Pontus Nordenfelt & Hans Tapper, 2011, I : Journal of Leukocyte Biology. 90, s. 271-284

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Pontus Nordenfelt, Martin E Winberg, Per Lönnbro, Birgitta Rasmusson & Hans Tapper, 2009, I : Traffic: the International Journal of Intracellular Transport. 10, s. 1881-1893

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (31)