Qefsere Brahimi

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Klinisk medicin
  • Pediatrik
  • Endokrinologi och diabetes

Nyckelord

  • Diabetes, Celiaki, Pediatrik