Ramin Massoumi

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Små molekyler, Djurmodeller

Forskning

Dagens medicinska cancerbehandling behöver förbättras för att tumörcellerna kan bekämpas mer effektivt samtidigt som biverkningarna hålls nere. För att lyckas behövs det skräddarsydda och individuell anpassade behandlingar. Syftet med vår studie är att studera nya molekyler som kan hämma spridning och tillväxt av tumörceller. Genom målsökande behandling har vi utvecklat en grupp läkemedel som känner igen och inaktiverar ett protein som är involverat i tumörcellernas tillväxt och spridning. De tumörtyper som vår molekyl kan påverka är cancerceller från bröst, prostata, kolon och hud. Dessa är de vanligaste cancerformerna i Sverige och världen. Därför finns det ett stort behov av att utveckla ett nytt läkemedel, som kan bota eller förlänga överlevnaden hos dessa patienter. Förhoppningen är att resultat från antitumör behandling i djur kan leda till kliniska studier och utveckling av nya läkemedel.

Utvald forskningsoutput

Ramin Massoumi, Chmielarska, K., Hennecke, K., Pfeifer, A. & Fassler, R., 2006, I : Cell. 125, 4, s. 665-677

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Wickstroem, S. A., Masoumi, K. C., Khochbin, S., Faessler, R. & Ramin Massoumi, 2010, I : EMBO Journal. 29, 1, s. 131-144

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kuphal, S., Shaw-Hallgren, G., Eberl, M., Karrer, S., Aberger, F., Bosserhoff, A. K. & Ramin Massoumi, 2011, I : Oncogene. 30, 44, s. 4523-4530

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ahlqvist, K., Saamarthy, K., Syed Khaja, A. S., Anders Bjartell & Ramin Massoumi, 2013, I : Oncogene. 32, 12, s. 1601-1608

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Zarrizi, R., Menard, J., Mattias Belting & Ramin Massoumi, 2014, I : Cancer Research. 74, 22, s. 6499-6508

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (59)