Ramin Massoumi

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Små molekyler, Djurmodeller

Forskning

Dagens medicinska cancerbehandling behöver förbättras för att tumörcellerna kan bekämpas mer effektivt samtidigt som biverkningarna hålls nere. För att lyckas behövs det skräddarsydda och individuell anpassade behandlingar. Syftet med vår studie är att studera nya molekyler som kan hämma spridning och tillväxt av tumörceller. Genom målsökande behandling har vi utvecklat en grupp läkemedel som känner igen och inaktiverar ett protein som är involverat i tumörcellernas tillväxt och spridning. De tumörtyper som vår molekyl kan påverka är cancerceller från bröst, prostata, kolon och hud. Dessa är de vanligaste cancerformerna i Sverige och världen. Därför finns det ett stort behov av att utveckla ett nytt läkemedel, som kan bota eller förlänga överlevnaden hos dessa patienter. Förhoppningen är att resultat från antitumör behandling i djur kan leda till kliniska studier och utveckling av nya läkemedel.

Utvald forskningsoutput

Ramin Massoumi, Katarzyna Chmielarska, Katharina Hennecke, Alexander Pfeifer & Reinhard Fassler, 2006, I: Cell. 125, 4, s. 665-677

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sara A. Wickstroem, Katarzyna C. Masoumi, Saadi Khochbin, Reinhard Faessler & Ramin Massoumi, 2010, I: EMBO Journal. 29, 1, s. 131-144

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

S. Kuphal, G. Shaw-Hallgren, M. Eberl, S. Karrer, F. Aberger, A. K. Bosserhoff & Ramin Massoumi, 2011, I: Oncogene. 30, 44, s. 4523-4530

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kristofer Ahlqvist, Karunakar Saamarthy, A S Syed Khaja, Anders Bjartell & Ramin Massoumi, 2013, I: Oncogene. 32, 12, s. 1601-1608

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Reihaneh Zarrizi, Julien Menard, Mattias Belting & Ramin Massoumi, 2014, I: Cancer Research. 74, 22, s. 6499-6508

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (67)