Ravi Bhongir

ForskningsingenjörOckså känd under namnet: Ravi Kiran Varma Bhongir

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lungmedicin och allergi

Senaste forskningsoutput

Kasetty, G., Praveen Papareddy, Ravi K.V. Bhongir, Mohamad N. Ali, Mori, M., Wygrecka, M., Jonas S. Erjefält, Hultgårdh-Nilsson, A., Palmberg, L., Heiko Herwald & Arne Egesten, 2019 jan, I : Mucosal Immunology. 12, 1, s. 39-50

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (10)