Reza Banakar

Professor

Forskning

Forskningsområden

  • Rättskulturer och komparativ rätt
  • Juristutbildning och juristprofession
  • Rättssociologisk teori och metod

Pågående forskning

Reza Banakars forskning och publikationer rör samhälls- och rättsvetenskaplig teori, rättssociologisk metodologi, rättskulturer, etnisk diskriminering, ombudsmän, juridik och litteratur, samt rättigheter. Ett urval nuvarande projekt:

En juristutbildning för tjugoförsta århundradet ur ett skandinaviskt perspektiv: Projektet utforskar de förestående utmaningarna för rätten och för jurister i Skandinavien och frågar vilken typ av juridisk utbildning som bäst kan förbereda advokater för att möta dagens utmaningar.

Rätten, styrningen och gemenskapen: Detta projekt undersöker lagens roll i styrningen av senmoderna samhällen. Utgångspunkten för detta projekt är i upploppen i London i augusti 2011.

Rätt och kultur i det moderna Iran: Finansieras av ”Economic and Social Research Council (ESRC)” i Storbritannien. Ytterligare intervjuer och en konferens planeras som en del av detta projekt. Mer information här.

Normativitet i rättssociologi: Ett bokprojekt om de metodologiska gränserna för rättssociologisk analys.

Senaste forskningsoutput

Reza Banakar, 2019 maj 25, (Unpublished).

Forskningsoutput: Working paper

Reza Banakar, 2019, Transnationalisation and Legal Actors: Legitimacy in Question. Lemann Kristiansen, B., Mitkidis, K. & Munkholm, L. (red.). London: Routledge, Taylor & Francis Group, (Globalization: Law and Policy).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Reza Banakar & Keyvan, Z., 2019, (Accepted/In press) Lawyers in 21st Century: Vol1: National Reports. Richard, A., Hammerslev, O., Sommerlad, H. & Schultz, U. (red.). 1 uppl. Oxford: Hart Publishing Ltd, Vol. 1.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (69)