Richard Croneberg

Juris doktor i finansrätt, knuten till universitetet, Juris doktor, Juristexamen

Gästforskare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Juridicum, Skatterätt, Inkomstskatt, Skatteflykt

Forskning

Richard Croneberg är juris doktor i finansrätt. Han disputerade år 2021 och arbetar som lärare och forskare vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Richards forskning berör generella skatteflyktsregler ur ett komparativt perspektiv.

Undervisning

Richard Croneberg undervisar på juristprogrammets grundkurs i skatterätt.

Samverkan

Sedan 2015 ingår Richard i den tvärvetenskapliga miljön för skatterätt, Lunds skatteakademi, i vilken han tillsammans med docent Axel Hilling och docent Maria Hilling anordnar seminarier kring aktuella skatterättsliga spörsmål.

Senaste forskningsoutput

Richard Croneberg, 2021 apr 15, 1 uppl. Lund: Lunds universitet, Media-Tryck . 517 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Richard Croneberg, 2021 mar 1, I: Skattenytt. 3, s. 162-172 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Richard Croneberg, 2017, Festskrift till Christina Moëll. Tjernberg, M., Rendahl, P. & Wenander, H. (red.). Juristförlaget i Lund, s. 71-82 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (3)