Richard Croneberg

Doktorand, Juristexamen

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Juridicum, Skatterätt, Inkomstskatt, Skatteflykt

Forskning

Richard Croneberg doktorerar i finansrätt. Han avlade juristexamen vid Lunds universitet 2015 och arbetade som universitetsadjunkt fram till dess att han samma år antogs som doktorand. Richards forskning berör generella skatteflyktsregler ur ett komparativt perspektiv.

Undervisning

Richard Croneberg undervisar på juristprogrammets grundkurs i skatterätt.

Samverkan

Sedan 2015 ingår Richard i den tvärvetenskapliga miljön för skatterätt, Lunds skatteakademi, i vilken han tillsammans med docent Axel Hilling och docent Maria Hilling anordnar seminarier kring aktuella skatterättsliga spörsmål.

Senaste forskningsoutput

Richard Croneberg, 2017, Festskrift till Christina Moëll. Tjernberg, M., Rendahl, P. & Wenander, H. (red.). Juristförlaget i Lund, s. 71-82 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (1)