Rikard Bengtsson

Universitetslektor

Forskning

Forskningsområden:

  • Europeisk säkerhetspolitik
  • Global politisk ordning
  • Global politisk ekonomi

Pågående forskning

Rikard Bengtssons forskar huvudsakligen om säkerhetspolitik och internationella relationer. Tre sammanflätade områden definierar hans forskningsprofil:

- Regionalt samarbete och regional säkerhet, med särskilt fokus på Europa (EU-integrationens dynamik, EU:s externa relationer, Östersjösamarbete och den transatlantiska länken) och alltmer även Asien.

- Den globala politiska ordningen, med särskilt fokus på global tyngdpunktsförskjutning, multilateralism, institutionell dynamik, regionalisering och normutveckling.

- Global politisk ekonomi, med särskilt fokus på global och regional handel, utvecklingsfrågor samt strategiska flöden och beroendeförhållanden.

Senaste forskningsoutput

Douglas Brommesson & Rikard Bengtsson, 2020 jan 11, Svenska Dagbladet, Stockholm 1 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Jana Wrange & Rikard Bengtsson, 2019, I : European Security. 28, 4

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (50)