Rikard Bengtsson

Universitetslektor

Forskning

Forskningsområden:

  • Civilt försvar
  • Europeisk säkerhetspolitik
  • Global politisk ordning
  • Global politisk ekonomi

Pågående forskning

Rikard Bengtssons forskar huvudsakligen om säkerhetspolitik och internationella relationer. Fyra

sammanflätade områden definierar hans forskningsprofil:

- Nya förutsättningar för utvecklingen av ett modernt civilt försvar.

- Regionalt samarbete och regional säkerhet, med särskilt fokus på Europa (EU-integrationens dynamik, EU:s externa relationer, Östersjösamarbete och den transatlantiska länken) och alltmer även Asien.

- Den globala politiska ordningen, med särskilt fokus på global tyngdpunktsförskjutning, multilateralism, institutionell dynamik, regionalisering och normutveckling.

- Global politisk ekonomi, med särskilt fokus på global och regional handel, utvecklingsfrågor samt strategiska flöden och beroendeförhållanden.

Senaste forskningsoutput

Rikard Bengtsson, 2021 mar 19, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 123, 1, s. 125-145 21 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Rikard Bengtsson & Zigne Edström, 2020 dec 8, Department of Political Science, Lund University. 56 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Rikard Bengtsson, Douglas Brommesson & Zigne Edström, 2020 nov 3, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 9 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (55)