Robert Collin

Säkerhetssamordnare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysik
  • Atom- och molekylfysik och optik
  • Övrig annan teknik

Forskning

Robert arbetade med laserdiagnostik i tillämpade projekt, framförallt inom gasturbinområdet. Projekten tillhörde forskningsprogram som Cecost och Turbokraft och var via dessa kopplade till gasturbinindustrin (Siemens och GKN Aerospace Engine Systems Sweden). Robert var också involverad i arbetet med Lunds högtrycksbrännarrigg avsedd för halvindustriella tillämpningar för optisk undersökning av gasturbinförbränning. Robert arbetar idag som säkerhetssamordnare med inriktning exportkontroll och säkerhetsskydd.

Senaste forskningsoutput

R. Szasz, A. A. Subash, A. Lantz, R. Collin, L. Fuchs & E. Gutmark, 2017 feb 1, I: Combustion Science and Technology. 189, 2, s. 266-289 24 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Arman Ahamed Subash, Robert Collin, Marcus Aldén, Atanu Kundu & Jens Klingmann, 2017, Combustion, Fuels and Emissions. American Society Of Mechanical Engineers (ASME), Vol. 4A-2017. GT2017-63950

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Atanu Kundu, Jens Klingmann, Arman Ahamed Subash & Robert Collin, 2017, ASME Turbo Expo 2017: Turbomachinery Technical Conference and Exposition: Volume 4B: Combustion, Fuels and Emissions. American Society Of Mechanical Engineers (ASME), Vol. Part F130041-4B. 15 s. GT2017-64782

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (52)