Robert Holmberg

Universitetslektor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2021
 2. Taming the Survey: Managing the Employee Survey to Create Space for Change Oriented Leadership

  Magnus Larsson & Robert Holmberg, 2021 jun 16, I: Journal of Change Management.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. 2020
 4. Implementing guidelines for interventions in Swedish substance abuse treatment: A national evaluation of outcomes from 2010 to 2014

  Mats Fridell, Johan Billsten, Robert Holmberg & Andréas Ivarsson, 2020 dec 1, I: Journal of Substance Abuse Treatment. 119, 108123.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. ‘It’s the organization that is wrong’: Exploring disengagement from organizations through leadership development

  Magnus Larsson, Robert Holmberg & Steve Kempster, 2020 apr 1, I: Leadership. 16, 2, s. 141-162 22 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. 2019
 7. Organisationers kultur och klimat

  Robert Holmberg, 2019, Organisationspsykologi. Jern, S. & Näslund, J. (red.). 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, s. 234-253

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. 2018
 9. When implementation falters: the challenge of having peripheral issues stick in organisations

  Mikael Sundström & Robert Holmberg, 2018, I: Journal of Strategy and Management.. 11, 2, s. 224-240 17 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. 2017
 11. Contextualizing distributed leadership in higher education

  THOMAS SEVERIN & Robert Holmberg, 2017 sep 19, I: Higher Education Research and Development. 36, 6, s. 1280-1294

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. An ethnographic observation study of the facilitator role in an implementation process

  Irén Tiberg, Kristofer Hansson, Robert Holmberg & Inger Hallström, 2017, I: BMC Research Notes. 10, 10:630.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. 2016
 14. Developing leadership skills and resilience in turbulent times: A quasi-experimental evaluation study

  Robert Holmberg, Magnus Larsson & Martin Bäckström, 2016, I: Journal of Management Development. 35, 2, s. 154-169 16 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. 2015
 16. Implementeringen av Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården: Utvärdering av det nationella utvecklingsarbetet Kunskap till Praktik

  Mats Fridell, Robert Holmberg, Johan Billsten & Ylva Benderix, 2015, Lund University. 146 s. (Psykologiska rapporter från Lund, Vol 7 nr. 1.; vol. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 17. När utredning skapar möjligheter. Överlämning av psykologiutredningar till socialsekreterare, klienter och personal vid två LVM-institutioner.

  Robert Holmberg, Mats Fridell & Ylva Benderix, 2015, Stockholm: Statens institutionsstyrelse. 83 s. (Institutionsvård i fokus)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 18. Organisationers kultur och klimat

  Robert Holmberg, 2015, Organisationspsykologi. Jern, S. & Näslund, J. (red.). 1 uppl. Studentlitteratur AB, s. 155-172 18 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. 2014
 20. Kunskap till Praktik – stöd för en evidensbaserad praktik inom missbruks- och beroendevård.

  Johan Billsten, Ylva Benderix & Robert Holmberg, 2014, Implementering av evidensbaserad praktik. Nilsen, P. (red.). Gleerups Utbildning AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Uncovering relational dynamics in creative research environments. Promises and pitfalls of leadership.

  Thomas Sewerin & Robert Holmberg, 2014, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 22. 2012
 23. Leading in the cage: Managing the tension between reality and employee surveys

  Robert Holmberg, Magnus Larsson & Peter Svensson, 2012.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 24. Making room for paradoxes at the university: A study of leaders' use of a sense-making device

  Thomas Sewerin & Robert Holmberg, 2012.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 25. 2011
 26. Measuring and organizing: The employee survey as a performative device

  Robert Holmberg, Magnus Larsson & Peter Svensson, 2011.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 27. 2010
 28. Leadership skills and the use of conceptual models

  Robert Holmberg, Magnus Larsson & Peter Svensson, 2010.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 29. Organisationsperspektiv på implementering av brotts- och miss­bruks relaterade program

  Robert Holmberg, 2010, Kriminalvård i praktiken. Strategier för att förebygga. Berman, A. & Farbring, Å. (red.). Studentlitteratur AB, s. 601-623

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. 2009
 31. Management Development on the Edge: HRM in a Knowledge Intensive Organization

  Thomas Sewerin, Robert Holmberg & Mats Benner, 2009, I: Leadership in Health Services. 22, 3, s. 225-243

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Utvärdering av projektet hållbara chefer 2006-2009

  Robert Holmberg, Magnus Larsson & Martin Bäckström, 2009, [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 33. 2008
 34. IT and the Borders Within. Understanding Innovation and Change in Radical Groups

  Robert Holmberg & Mikael Sundström, 2008, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 35. Leadership and implementation of evidence-based practices

  Robert Holmberg, Mats Fridell, Patrick Arnesson & Mia Bäckvall, 2008, I: Leadership in Health Services. 21, 3, s. 168-184

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Political leadership in practice: A pilot study

  Magnus Larsson, Malena Rosén Sundström & Robert Holmberg, 2008, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 37. The Weakest Link Human Behaviour and the Corruption of Information Security Management in Organisations - an Analytical Framework

  Mikael Sundström & Robert Holmberg, 2008, IMSCI '08: 2nd International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, Vol III, Proceedings. International Institute of Informatics and Systemics, s. 94-99

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 38. 2007
 39. 2006
 40. Fatal attractions on the road to an ethnography of organizing.

  Robert Holmberg & Magnus Larsson, 2006, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 41. Implementering av nya behandlingsprogram i kriminalvården

  Robert Holmberg & Mats Fridell, 2006, Kriminalvården. 144 s. (Rapport. Kriminalvårdens forskningskommitté; 20; vol. 20)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 42. Samarbete mellan socialtjänsten och högskolan inom projektet Kunskapsbaserad socialtjänst 2002-2005

  Robert Holmberg, 2006, KUBAS - Erfarenheter från ett samarbetsprojekt mellan socialtjänsten i Helsingborg och Socialhögskolan. Tops, D. & Sunesson, S. (red.). Socialhögskolan, Lunds universitet, s. 59-84 25 s. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 2006, nr. 5)(Research Reports in Social Work; vol. 2006, nr. 5).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 43. 2003
 44. Samtidsbilder — Framtidsbildning - en workshop

  Stefan Jern, Robert Holmberg & Magnus Larsson, 2003 maj 2.

  Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

 45. Beyond the welfare state: Scenarios for the future of psychology and psychological practice.

  Robert Holmberg, Magnus Larsson & Stefan Jern, 2003, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 46. 2002
 47. Eva-Marie Rigné: Profession, science and state - psychology in Sweden, 1968-1990

  Robert Holmberg, 2002, I: Vest: tidskrift för vetenskapsstudier. 15, 4, s. 71-75

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 48. Organiserande och kvalitetsutveckling : om sönderfall, upprätthållande och begripliggörande i arbetslivet

  Robert Holmberg, 2002, Department of Psychology, Lund University. 260 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 49. 2000
 50. 1999
 51. Hur kan man förbättra ständiga förbättringar?

  Clas Berling, Robert Holmberg & Alexander Styhre, 1999, Ständig förbättring - om utveckling av arbete och kvalitet. Nilsson, T. (red.). Arbetslivsinstitutet, s. 201-224

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 52. 1998
 53. Rethinking Production Games

  Robert Holmberg, Niklas Karlsson & Alexander Styhre, 1998, I: Concepts and Transformation. 3, 3, s. 271-282

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 54. 1996
 55. Continuous Improvements at Work - a Programme in an Inter-Disciplinary Research Centre on Humans, Technology and Change at Work

  Per Odenrick, Robert Holmberg, Ann Hägerfors & Roland Akselsson, 1996, Human Factors in Organizational Design and Management - V. Brown Jr, O. & Hendrick, H. W. (red.). Elsevier, s. 489-492 4 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding