Robert Hrelja

knuten till universitetet, , Filosofie doktor

Forskningsområden

Nyckelord

  • Trafik och samhällsplanering, hållbara transportsystem

Forskning

Min forskning handlar framförallt om transportpolitik och transportplanering på kommunal och regional nivå, ofta med styrning, implementering och makt som analytiska teman. Jag intresserar mig för hur aktörers agerande, ståndpunkter och maktrelationer påverkar transportsystemets utformning.

Empiriskt är min forskning främst inriktad på transportsystemets miljö- och klimatomställning. Mycket av denna forskning har handlat om hur stigberoende i kommunalt beslutsfattande och samhällsplanering uppstår och kan brytas. Jag har t.ex. studerat hur kommunala politikers och tjänstemäns strategier för att hantera målkonflikter i samhällsplaneringen leder till fortsatt planering för biltrafik trots politiska mål om motsatsen, hur maktrelationer mellan företag och kommuner påverkar kommunalt beslutsfattande och hur bättre samordning mellan fysisk planering och trafikplanering kan skapas i svenska kommuner.

På senare år har jag alltmer kommit att forska om kollektivtrafik. Min kollektivtrafikforskning handlar mest om hur Regionala kollektivtrafikmyndigheter, trafikföretag och kommuner bäst kan samarbeta för att skapa väl fungerande kollektivtrafiksystem.

Jag är Docent på Trafik och väg, men är anställd på VTI (Statens väg- och Transportforskningsinstitut).

För ett urval av publikationer se: https://orcid.org/0000-0002-9445-784X

Senaste forskningsoutput

Robert Hrelja, 2019, I : Land Use Policy. 87

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (20)