Roberta Colonna Dahlman

Timlärare

Forskning

Jag har lagt fram en sammanläggningsavhandling med ett antal studier om predikater som uttrycker propositionella attityder. Närmare bestämt, handlar mitt avhandlingsarbete om följande forskningsteman: komplementatorer och underordnade satser; presupposition; faktiva predikater; language attrition. Titeln på min avhandling är: Studies on Factivity, Complementation, and Propositional Attitudes.
Jag började mitt arbete med en undersökning om ett fenomen som är typiskt i min egen dialekt från södra Italien (Gallipolino): underordnade finita satser som inleds av två olika komplementatorer. I mitt paper föreslår jag en analys som erbjuder en djupare förståelse av huvudsatspredikaternas semantik.
För närvarande, undersöker jag predikatet ’veta’ (använt i tredje person singular ’han/hon vet’) och dess faktivitet. Jag använder mig av data på italienska och på engelska. Inom lingvistiken antas KNOW vara ett faktivt predikat. Några senare studier har dock visat att icke-faktiva användningar av ‘knows’ förekommer i språket. Min hypotes är att engelskans ’knows’ och italienskans ’sa’ kan ha olika betydelser beroende på kontexten, d.v.s. de är polysemiska ord. I min avhandling har jag utforskat hur denna polysemi hos italienskans 'sa' påverkar syntaxen. I min framtida forskning skulle jag vilja testa hypotesen att 'sa' är polysemiskt med ett experiment och jag skulle vilja utforska vidare frågan om huruvida det italienska ordet 'sa' kan jämföras med motsvarande ord på andra språk.

Senaste forskningsoutput

Roberta Colonna Dahlman, 2020, Linguaggi settoriali e specialistici : sincronia, diacronia, traduzione, variazione: atti del 15. Congresso SILFI, Società internazionale di linguistica e filologia italiana (Genova, 28-30 maggio 2018) / a cura di Jacqueline Visconti, Manuela Manfredini, Lorenzo Coveri. Visconti, J., Manfredini, M. & Coveri, L. (red.). Firenze: Franco Cesati Editore, (Quaderni della Rassegna; vol. 169).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Roberta Colonna Dahlman, 2019, Philosophical Insights into Pragmatics. Stalmaszczyk, P. (red.). De Gruyter, s. 11-42 (Philosophical Analysis ; vol. 79).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (26)