Roberto Scaramuzzino

Forskare
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. Concluding Remarks

  Anna Meeuwisse & Roberto Scaramuzzino, 2019 jan 15, Europeanization in Sweden: Opportunities and Challenges for Civil Society Organizations. Meeuwisse, A. & Scaramuzzino, R. (red.). Berghahn Books, s. 273-277 5 s. (Studies on Civil Society; vol. 10).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Europeanization, Civil Society, and the Swedish Welfare State

  Anna Meeuwisse & Roberto Scaramuzzino, 2019, Europeanization in Sweden: Opportunities and Challenges for Civil Society Organizations. Meeuwisse, A. & Scaramuzzino, R. (red.). Berghahn Books, s. 1-20 20 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. Europeanization in Sweden: Opportunities and Challenges for Civil Society Organizations

  Anna Meeuwisse (red.) & Roberto Scaramuzzino (red.), 2019, Berghahn Books. 298 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 5. Europeanization of Swedish Civil Society: Motives, Activities, and Perceived Consequences

  Roberto Scaramuzzino & Wennerhag, M., 2019, Europeanization in Sweden: Opportunities and Challenges for Civil Society Organizations. Meeuwisse, A. & Scaramuzzino, R. (red.). Berghahn Books, s. 75-107 32 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Europeanization through Funding

  Di Placido, M. & Roberto Scaramuzzino, 2019, Europeanization in Sweden: Opportunities and Challenges for Civil Society Organizations. Meeuwisse, A. & Scaramuzzino, R. (red.). Berghahn Books, s. 149-167 18 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Factors Explaining Swedish Civil Society Organizations’ Europeanization

  Roberto Scaramuzzino & Wennerhag, M., 2019, Europeanization in Sweden: Opportunities and Challenges for Civil Society Organizations. Meeuwisse, A. & Scaramuzzino, R. (red.). Berghahn Books, s. 108-120 12 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. Questioning the Swedish Model or Exporting It? Identity Europeanization in the Prostitution Policy Field

  Gabriella Scaramuzzino & Roberto Scaramuzzino, 2019, Europeanization in Sweden: Opportunities and Challenges for Civil Society Organizations. Meeuwisse, A. & Scaramuzzino, R. (red.). Berghahn Books, s. 209-229 20 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. 2018
 10. Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner. Rapport om resultaten från en enkät, 2016-2017

  Stig Linde, Malin Arvidson & Roberto Scaramuzzino, 2018 jun 14, 61 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2018, nr. 5)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 11. 2017
 12. Civilsamhället, staten och välfärden

  Stig Linde, Anna Meeuwisse & Roberto Scaramuzzino, 2017, Den kantstötta välfärden. Swärd, H. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 279-304 25 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. Det civila samhällets historia - begreppet, fenomenet och debatten

  Stig Linde & Roberto Scaramuzzino, 2017, Socialt arbete i civilsamhället - aktörer, former och funktioner. Studentlitteratur

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. En svensk modell för civilsamhället? Organisationer inom det sociala området

  Roberto Scaramuzzino & Anna Meeuwisse, 2017, Socialt arbete i civilsamhället - aktörer, former och funktioner. Studentlitteratur

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Samverkan, dialog och styrning: integration av nyanlända i förening

  Roberto Scaramuzzino & Anders Jönsson, 2017, Socialt arbete i Civilsamhället: aktörer, former och funktioner. Linde, S. & Scaramuzzino, R. (red.). Studentlitteratur, s. 149 - 170 22 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. Socialt arbete i civilsamhället - aktörer, former och funktioner

  Stig Linde (red.) & Roberto Scaramuzzino (red.), 2017, Lund: Studentlitteratur. 304 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 17. Vägen till Europa: Det svenska civilsamhället och EU

  Roberto Scaramuzzino & Wennerhag, M., 2017, Civilsamhället i det transnationella rummet. Wijkström, F., Marta, R. & Emami, A. (red.). European civil society press, s. 151 183 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. 2016
 19. Mobiliserings- och organiseringsmöjligheter på internet och via sociala medier

  Gabriella Scaramuzzino & Roberto Scaramuzzino, 2016 sep 1, Social mobilisering: en utmaning för socialt arbete. Verner, D., Heule, C. & Arne, K. (red.). 2 red. 12: Malmö Gleerup, s. 179-192 13 s. 12

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. 2015
 21. Sex Workers' Rights Movement And The EU: Challenging The European Prostitution Policy Model

  Gabriella Scaramuzzino & Roberto Scaramuzzino, 2015 aug 1, EU Civil Society: Patterns of Cooperation, Competition and Conflict. Johansson, H. & Kalm, S. (red.). 1 red. Houndmills, Basingstoke Hampshire: Palgrave Macmillan, s. 137-154 17 s. 9

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Civil Society Organizations Going European?: The Europeanization of Swedish CSOs

  Roberto Scaramuzzino & Wennerhag, M., 2015 jun, I : SAGE Open. April-June 2015

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. L’assessment di Servizio sociale: una comparazione fra servizi sociali municipali in Italia e Svezia

  Guidi, P. & Roberto Scaramuzzino, 2015 feb, Percorsi di ricerca in servizio sociale. Guidi, P. & Mordeglia, S. (red.). Genova: ECIG edizioni culturali internazionali genova, s. 69-92 23 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Italian and Nordic social workers’ assessments of families with children at risk

  Guidi, P., Anna Meeuwisse & Roberto Scaramuzzino, 2015, I : Nordic Social Work Research.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Social workers' attitudes to privatization in five countries

  Kallio, J., Anna Meeuwisse & Roberto Scaramuzzino, 2015, I : Journal of Social Work.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. 2014
 27. 2013
 28. Tema: Barnavårdsmodeller i Europa. Vilket System är bäst?

  Guidi, P., Roberto Scaramuzzino & Hans Swärd, 2013, Socionomen, 7, s. 34-37.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 29. Tema: Sociala barnavårdsmodeller i Europa. Med familjedomstol istället för lokala nämnder

  Guidi, P. & Roberto Scaramuzzino, 2013, Socionomen, 7.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 30. The EQUAL-program in Sweden and Italy, a new opportunity structure for immigrant organisations

  Roberto Scaramuzzino, 2013, Migrations and welfare states: Policies, discourses and institutions. Vad Jönsson, H., Onash, E., Pellander, S. & Wickström, M. (red.). NordWel Studies in Historical Welfare State Research, s. 216-246

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. 2012
 32. Challenges when Studying Diffuse Forms of Organisations in Civil Society

  Roberto Scaramuzzino, 2012, Pondering on Methods – A variety of methodological concerns. Jacobsson, K. & Sjöberg, K. (red.). Faculty of Social Sciences, Lund University

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Equal opportunities? - A cross-national comparison of immigrant organisations in Sweden and Italy

  Roberto Scaramuzzino, 2012, Malmö University.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 34. 2011
 35. Mellan deltagande och inflytande. En kartläggning av brukarråd i Skånes kommuner

  Håkan Johansson, Johansson, L. & Roberto Scaramuzzino, 2011, Socialhögskolan, Lunds universitet. 118 s. (Meddelande från Socialhögskolan; vol. 2011, nr. 3)(Research Reports in Social Work; vol. 2011, nr. 3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 36. 2010
 37. A Nordic model in child welfare?

  Blomberg, H., Corander, C., Kroll, C., Anna Meeuwisse, Roberto Scaramuzzino & Hans Swärd, 2010, Social Work and Child Welfare Politics. Forsberg, H. & Kröger, T. (red.). Policy Press, s. 29-45

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk