Roger Hildingsson

Forskare
Fler filtreringsmöjligheter
 1. Möjlighetsfönster står öppet

  Fredrik N G Andersson, Roger Hildingsson, Jamil Khan, Annica Kronsell, Lars J Nilsson & Lars-Olof Olander, 2011 dec 21, Sydsvenskan.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 2. Carbon Ruins: An exhibition of the fossil age

  Ludwig Bengtsson Sonesson, Johannes Stripple, Alexandra Nikoleris, Roger Hildingsson, Caroline Mårtensson & Sylvia Lysko, 2019 apr 8

  Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKurerad/producerad utställning/event

 3. How do climate policies work? Dilemmas in European climate governance

  Frans Berkhout, Constanze Haug, Tim Rayner, Harro van Asselt, Roger Hildingsson, Dave Huitema, Andrew Jordan, Suvi Monni & Johannes Stripple, 2010, Making Climate Change Work for Us: European Perspectives on Adaptation and Mitigation Strategies. Hulme, M. & Neufeldt, H. (red.). Cambridge University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. Exploring the future: the role of scenarios and policy exercises

  Berkhout Frans, Constanze Haug, Roger Hildingsson & Johannes Stripple, 2010, Climate Change Policy in the European Union: Confronting the Dilemmas of Adaptation and Mitigation?. Jordan, A. (red.). Cambridge University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. Ursäkta, men hur löd klimatfrågan?

  Sebastian Garczyna Johansson & Roger Hildingsson, 2013, 15 nedslag i klimatforskningen: Dåtid Nutid Framtid. Hall, M. & Björck, I. (red.). Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet, s. 29-44

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Navigating the dilemmas of climate policy in Europe: evidence from policy evaluation studies

  Constanze Haug, Tim Rayner, Andrew Jordan, Roger Hildingsson, Johannes Stripple, Suvi Monni, Dave Huitema, Eric Massey, Harro van Asselt & Frans Berkhout, 2010, I: Climatic Change. 101, 3-4, s. 427-445

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Governing renewable energy in the EU: Confronting a governance dilemma

  Roger Hildingsson, Johannes Stripple & Jordan Andrew, 2012, I: European Political Science. 11, 1, s. 18-30

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Governing Decarbonisation: The State and the New Politics of Climate Change

  Roger Hildingsson, 2014, Lund University. 100 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 9. En (annan) hållbar utveckling

  Roger Hildingsson & Rickard Andersson, 2012, I: Fronesis. nr 38-39, s. 196-203

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Klimatpolitisk styrningsproblematik

  Roger Hildingsson & Jamil Khan, 2011, Vägval 2050: Styrningsutmaningar och förändringsstrategier för en omställning till ett kolsnålt samhälle. Khan, J., Hildingsson, R. & Klintman, M. (red.). Lund University, s. 22-27

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. The Deliberative Turn in Swedish Sustainability Governance: Participation from Below or Governing from Above?

  Roger Hildingsson, 2010, Environmental Politics and Deliberative Democracy: Examining the Promise of New Modes of Governance. Bäckstrand, K., Khan, J., Kronsell, A. & Lövbrand, E. (red.). Edward Elgar Publishing

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Towards a decarbonized green state? The politics of low-carbon governance in Sweden

  Roger Hildingsson & Jamil Khan, 2015, Rethinking the Green State: Environmental Governance towards Climate and Sustainability Transitions. Bäckstrand, K. & Kronsell, A. (red.). Earthscan Publications Ltd., Vol. Routledge Studies in Sustainability. s. 156-173

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. Renewable Energies: A Continuing Balancing Act?

  Roger Hildingsson, Johannes Stripple & Andrew Jordan, 2010, Climate Change Policy in the European Union: Confronting the Dilemmas of Mitigation and Adaptation?. Jordan, A., Huitema, D., van Asselt, H., Rayner, TI. & Berkhout, F. (red.). Cambridge University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Governing transitions to low-carbon futures: exploring political strategies for transition governance.

  Roger Hildingsson & Lars J Nilsson, 2011, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 15. Greening the State for Low-Carbon Futures: The role of reflection in Governance.

  Roger Hildingsson, Annica Kronsell & Lars J Nilsson, 2009, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 16. Greening the welfare state: Confronting the ecological state with the realities of welfare state transformations

  Roger Hildingsson & Jamil Khan, 2013. 22 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 17. Market Solutions to Climate Change: Examples of Carbon Trading and Carbon Rationing

  Roger Hildingsson & Max Koch, 2016 maj 20, Sustainability and the Political Economy of Welfare. Koch, M. & Mont, O. (red.). Routledge, s. 95 108 s. (Routledge Studies in Ecological Economics; nr. 42).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Intervjustudie om förutsättningar för nollutsläpp i den svenska basindustrin

  Roger Hildingsson, Jamil Khan & Annica Kronsell, 2017 dec, Lund: Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet. 27 s. (Miljö- och energisystems rapportserie; nr. 106)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 19. The green state and industrial decarbonisation

  Roger Hildingsson, Annica Kronsell & Jamil Khan, 2019, I: Environmental Politics. 28, 5, s. 909-928 20 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. The evaluation of climate policy: theory and emerging practice in Europe

  Dave Huitema, Andrew Jordan, Eric Massey, Tim Rayner, Harro van Asselt, Constanze Haug, Roger Hildingsson, Suvi Monni & Johannes Stripple, 2011, I: Policy Sciences. 44, 2, s. 179-198

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Climate change and the welfare state: Do we see a new generation of social risks emerging?

  Håkan Johansson, Roger Hildingsson & Jamil Khan, 2016, Sustainability and the Political Economy of Welfare. Koch, M. & Mont, O. (red.). Routledge, s. 94-109 16 s. (Routledge Studies in Ecological Economics; vol. 43).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Att styra mot ett klimatneutralt samhälle

  Jamil Khan, Roger Hildingsson, Bengt Johansson, Lars J Nilsson, Peter Karpestam & Fredrik N G Andersson, 2011, (Unpublished) [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 23. Exploring the politics for a low-carbon transition.

  Jamil Khan, Roger Hildingsson & Lars J Nilsson, 2012. 18 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 24. The role of institutional innovations in the transition to low-carbon futures

  Jamil Khan, Roger Hildingsson & Annica Kronsell, 2010. 22 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 25. Sustainable welfare in Swedish cities: Challenges of eco-social integration in urban sustainability governance

  Jamil Khan, Roger Hildingsson & Lisa Garting, 2020, I: Sustainability (Switzerland). 12, 1, s. 1-17 17 s., 383.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Actor relations in climate policymaking: Governing decarbonisation in a corporatist green state

  Annica Kronsell, Jamil Khan & Roger Hildingsson, 2019, I: Environmental Policy and Governance. 29, 6, s. 399-408

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. The missing link: bringing institutions and politics into energy future studies

  Måns Nilsson, Lars J Nilsson, Roger Hildingsson, Johannes Stripple & Per Ove Eikeland, 2011, I: Futures. 43, 10, s. 1117-1128

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. I ljuset av framtiden: Styrning mot nollutsläpp 2050

  Lars J Nilsson, Jamil Khan, Fredrik N G Andersson, Mikael Klintman, Roger Hildingsson, Annica Kronsell, Fredrik Pettersson, Henrik Pålsson & Nora Smedby, 2013, Lund University. 112 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 29. Nollutsläpp i basindustrin - förutsättningar för en ny industripolitik

  Lars J Nilsson (red.), Bengt Johansson (red.), Karin Ericsson, Roger Hildingsson, Jamil Khan, Annica Kronsell, Fredrik N G Andersson, Oscar Svensson, Teis Hansen, Lars Coenen & Max Åhman, 2017 maj 17, 101 uppl. Lund: Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet. 128 s. (IMES/EESS report )

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 30. Planning for 1000 Years: The Råängen Experiment

  Peter Pelzer, Roger Hildingsson, Alice Herrström & Johannes Stripple, 2021 mar 26, I: Urban Planning. 6, 1, s. 249-262

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Hur du röstar i EU-valet spelar roll för klimatet

  Markku Rummukainen & Roger Hildingsson, 2019 maj 12, Sydsvenska Dagbladet, Debatt.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 32. Environmental Policy and the Economic Crisis: The Danish and Swedish Cases

  Jakob Skovgaard, Roger Hildingsson & Bengt Johansson, 2018, The Impact of the Economic Crisis on European Environmental Policy. Burns, C., Tobin, P. & Sewerin, S. (red.). Oxford: Oxford University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Governing the transition to low-carbon futures: A critical survey of energy scenarios for 2050

  Patrik Soderholm, Roger Hildingsson, Bengt Johansson, Jamil Khan & Fredrik Wilhelmsson, 2011, I: Futures. 43, 10, s. 1105-1116

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Governance choices and dilemmas in a warmer Europe: Exploring the future

  Johannes Stripple, Roger Hildingsson, Andrew Jordan, Tim Rayner & Constanze Haug, 2010, Climate Change Policy in the European Union: Confronting the Dilemmas of Adaptation and Mitigation. Jordan, A. (red.). Cambridge University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Governing the Global Climate Polity: Rationality, Practice and Power

  Johannes Stripple, Harriet Bulkeley, Roger Hildingsson, Hannes Stephan, Rickard Andersson & Tobias Nielsen, 2011, Lund University. (http://www.svet.lu.se/documents/JST_WS_june2011.pdf)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 36. What Will Happen to the Tortoise? On Tomorrow’s Policies and Dilemmas for Renewable Energy in Europe

  Johannes Stripple & Roger Hildingsson, 2010, Rätt grönt: Vänbok till Lennart J. Lundqvist.. Anthonssen, M. (red.). Göteborgs universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk