Roger Johansson

Forskare, Forskare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi
  • Samhällsvetenskap
  • Filosofi

Forskning

Mina forskningsintressen kretsar kring neurokognitiva aspekter av samspelet mellan ögonrörelser, pupillförändringar, uppmärksamhet, minnessystem och mentala bilder. För att studera frågor inom de här forskningsfälten använder jag i huvudsak eye tracking-metodologi.

I min tidigare forskning har jag tillsammans med mina kollegor visat att personer som mentalt visualiserar en scen till stor del tittar som om denna scen fortfarande finns framför dem trots att de enbart tittar på en blank skärm.

Detta fenomen av att titta på ”ingenting” har vidare visat sig spela en aktiv roll i de interna simuleringar som ligger till grund för episodisk minnesframplockning av visuell information och beroende på hur och var man tittar så kan en minnesbild både förbättras eller försämras.

Lund University Channel – Ögonen hjälper oss att minnas

För nuvarande leder jag forskningsprojektet "Minnesbilder sedda ifrån olika tankevärldar" som är finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet syftar till att i detalj undersöka hur olika individers blickbeteenden samverkar med inkodning och återkallning av deras episodiska minnen. Denna fråga är också tätt kopplad till mitt arbete i projektet Culture, Brain and Learning som är finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och där vi har ett forskningsfokus på neurokognitiva aspekter av de processer som ligger till grund för narrativ och lärande. 

Fundamentala frågor i min nuvarande forskning:

  • På vilket sätt kan blickbeteenden under inkodning och återkallning predicera framgångsrik minnesframplockning? 
  • Hur relaterar detta samspel till individuella skillnader i olika kognitiva förmågor, stilar och strategier? 
  • Hur samspelar visuell uppmärksamhet och blickbeteende med framplockandet av episodiska minnesspår och hur påverkar undertryckandet av konkurrerande minnesspår?
  • Hur relaterar visuell uppmärksamhet och blickbeteende till minnesledtrådar i form av olika spatiala och temporala omständigheter? 
  • Hur kan pupillometri användas för att studera selektiv minnesframplockning?

Utöver min huvudsakliga forskning är jag också aktiv i projekt där vi använder eye-tracking för att studera hur visuell feedback ifrån en skribents pågående text samspelar med de kognitiva processer som ligger till grund för textproduktionen. 

Samtliga projekt är en del av Linnémiljön Thinking in time: Cognition, Communication & Learning (CCL).

Senaste forskningsoutput

Roger Johansson & Mikael Johansson, 2020, I : Cognition. 197, 104169.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Wengelin, Å., Johan Frid, Roger Johansson & Victoria Johansson, 2019 feb 11, Observing Writing: Insights from Keystroke Logging and Handwriting. Lindgren, E. & Sullivan, K. P. H. (red.). 1 uppl. Leiden: Brill, Vol. 38. s. 30-49 (Studies in Writing; vol. 38).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (67)