Roger Johansson

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Didaktik
  • Historia

Forskning

Min forskning har haft fokus på historiedidaktik och modern kulturanalytisk socialhistoria. Vad jag velat förstå är hur vi använder och brukar historia för att förstå oss själva och vår omvärld. Metodiskt har förmedling och gestaltning av historia, särskilt uppmärksammats vilket syns i min doktorsavhandling där jag följer kampen historien till en av de mest dramatiska händelserna i svensk historia – skotten i Ådalen 1931 eller i exempelvis publikationer om historia och film, exempelvis ”Företagsarkivet och filmen: Bara ben och fantastiska maskiner”; i historia som konst och monument, ”Kampen om rummet. Monument som representationer av våld. Spår av ett våldsamt förflutet”.

Forskningen har förutom i Sverige bedrivits på Grönland 2000 -, England samt under 2005 – 2006 i USA, Michigan State University om Första Maj i USA 1880-2006. Vidare har lokalhistoria varit en tydlig forskningsambition som publicerats i bl.a. Gå till historien: tolv vandringar för dig som vill upptäcka Malmö (också översatt till arabiska); Malmö 1914 – en stad inför språnget till det moderna. Jag har också varit författare till den Nationella utvärderingen av historia för årskurs 9, NU03, samt med muntlig historia och forsningscirklar som bl.a. publicerats i boken, Husrannsakan hos chefen, och andra Handelsberättelser från Malmö.

Sedan min anställning vid lärarutbildningen 1993 har jag varit studierektor inom olika områden med fokus på att utveckla forskning. Är aktiv i flera europeiska nätverk kring historia/didaktik/undervisning

Senaste forskningsoutput

Roger Johansson & Ulrika Westrup, 2019 jun 24, Tjänstelogik i välfärden. En modell för samskapande mellan professionella med barnet i fokus. Danielsson, P., Johansson, R. & Westrup, U. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 153-160

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Ulrika Westrup & Roger Johansson, 2019, Tjänstelogik i välfärden: En modell för samskapande mellan professionella med barnet i fokus. Danielsson, P., Johansson, R. & Westrup, U. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, Vol. 1:1. s. 107-119 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Roger Johansson & Ulrika Westrup, 2019, Tjänstelogik i välfärden: En modell för samskapande mellan professionella med barnet i fokus. Lund: Studentlitteratur AB, Vol. 1:1. s. 153-160 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (65)