Roland Andersson

Professor, överläkare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Bukspottkörtelcancer

Forskning

Bukspottkörtelcancer (pankreascancer; PC) orsakar vart 4:e dödsfall i cancer och prognosen är att det kommer att utgöra 2:a orsak om inga genombrott göres. Majoriteten av patienterna har lokalt avancerad eller metastatisk sjukdom. Behandlingssvaret på cellgiftsbehandling har varit dåligt.

Projektet syftar till att identifiera nya diagnostiska biomarkörer genom masspektrometri-baserad proteinsekvensiering, inte minst riktad mot riskgrupper där traditionell diagnostik (t ex CT, MR) har svårt att identifiera tumören. Befintlig tumörmarkör (CA19-9) är inte tillräckligt specifik. Målet är att identifiera målprotein specifikt associerade med PC i större patientkohorter och förväntar oss utveckling av ett proteinbaserat test för tidig PC-diagnostik. Med ny identifikation av tumörspecifika biomarkörer i cancervävnad (både cancerceller och stroma) kommer också möjligheterna till riktad och tumörspecifik behandling att öka.

Utvald forskningsoutput

D. Ansari, Bauden, M., Bergström, S., Rylance, R., G. Marko-Varga & R. Andersson, 2017 apr, I : British Journal of Surgery. 104, 5, s. 600-607

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bauden, M., Pamart, D., Daniel Ansari, Herzog, M., Eccleston, M., Micallef, J., Bodil Andersson & Roland Andersson, 2015, I : Clinical Epigenetics. 7, 106.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Daniel Ansari, Roland Andersson, Bauden, M., Bodil Andersson, Connolly, J. B., Charlotte Welinder, Sasor, A. & Marko-Varga, G., 2015, I : Journal of Cancer Research and Clinical Oncology. 141, 2, s. 369-380

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Daniel Ansari, Gustafsson, A. & Roland Andersson, 2015, I : World Journal of Gastroenterology. 21, 11, s. 3157-3165

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Daniel Ansari, Urey, C., Said Hilmersson, K., Bauden, M., Fredrik Ek, Roger Olsson & Roland Andersson, 2014, I : Anticancer research. 34, 10, s. 5269-5276

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Daniel Ansari, Urey, C., Gundewar, C., Bauden, M. & Roland Andersson, 2013, I : Scandinavian Journal of Gastroenterology. 48, 10, s. 1183-1187

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Gundewar, C., Sasor, A., Said Hilmersson, K., Roland Andersson & Daniel Ansari, 2015, I : Scandinavian Journal of Gastroenterology. 50, 9, s. 1170-1174

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ghatnekar, O., Roland Andersson, Greiff Svensson, M., Ulf Persson, Ringdahl, U., Zeilon, P. & Carl Borrebaeck, 2013, I : International Journal of Cancer. 133, 10, s. 2392-2397

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Daniel Ansari, Bobby Tingstedt & Roland Andersson, 2013, I : Acta Oncologica. 52, 6, s. 1146-1151

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (320)