Roland Andersson

Professor, överläkare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Bukspottkörtelcancer

Forskning

Bukspottkörtelcancer (pankreascancer; PC) orsakar vart 4:e dödsfall i cancer och prognosen är att det kommer att utgöra 2:a orsak om inga genombrott göres. Majoriteten av patienterna har lokalt avancerad eller metastatisk sjukdom. Behandlingssvaret på cellgiftsbehandling har varit dåligt.

Projektet syftar till att identifiera nya diagnostiska biomarkörer genom masspektrometri-baserad proteinsekvensiering, inte minst riktad mot riskgrupper där traditionell diagnostik (t ex CT, MR) har svårt att identifiera tumören. Befintlig tumörmarkör (CA19-9) är inte tillräckligt specifik. Målet är att identifiera målprotein specifikt associerade med PC i större patientkohorter och förväntar oss utveckling av ett proteinbaserat test för tidig PC-diagnostik. Med ny identifikation av tumörspecifika biomarkörer i cancervävnad (både cancerceller och stroma) kommer också möjligheterna till riktad och tumörspecifik behandling att öka.

Utvald forskningsoutput

D. Ansari, M. Bauden, S. Bergström, R. Rylance, G. Marko-Varga & R. Andersson, 2017 apr, I : British Journal of Surgery. 104, 5, s. 600-607

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Carlos Urey, Bodil Andersson, Daniel Ansari, Agata Sasor, Katarzyna Said-Hilmersson, Johan Nilsson & Roland Andersson, 2017, I : Scandinavian Journal of Gastroenterology. 52, 5, s. 595-600

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Monika Bauden, Dorian Pamart, Daniel Ansari, Marielle Herzog, Mark Eccleston, Jake Micallef, Bodil Andersson & Roland Andersson, 2015, I : Clinical Epigenetics. 7, 106.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Daniel Ansari, Roland Andersson, Monika Bauden, Bodil Andersson, Joanne B Connolly, Charlotte Welinder, Agata Sasor & György Marko-Varga, 2015, I : Journal of Cancer Research and Clinical Oncology. 141, 2, s. 369-380

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Daniel Ansari, Adam Gustafsson & Roland Andersson, 2015, I : World Journal of Gastroenterology. 21, 11, s. 3157-3165

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Daniel Ansari, Carlos Urey, Katarzyna Said Hilmersson, Monika Bauden, Fredrik Ek, Roger Olsson & Roland Andersson, 2014, I : Anticancer research. 34, 10, s. 5269-5276

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Daniel Ansari, Carlos Urey, Chinmay Gundewar, Monika Bauden & Roland Andersson, 2013, I : Scandinavian Journal of Gastroenterology. 48, 10, s. 1183-1187

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Chinmay Gundewar, Agata Sasor, Katarzyna Said Hilmersson, Roland Andersson & Daniel Ansari, 2015, I : Scandinavian Journal of Gastroenterology. 50, 9, s. 1170-1174

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ola Ghatnekar, Roland Andersson, Marianne Greiff Svensson, Ulf Persson, Ulrika Ringdahl, Paula Zeilon & Carl Borrebaeck, 2013, I : International Journal of Cancer. 133, 10, s. 2392-2397

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Daniel Ansari, Bobby Tingstedt & Roland Andersson, 2013, I : Acta Oncologica. 52, 6, s. 1146-1151

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (335)