Rolf Larsson

Universitetslektor, DrOckså känd under namnet: Rolf G Larsson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Nyckelord

  • Management accounting

Forskning

Jag är lärare, forskare och konsult inom området strategisk ekonomistyrning och affärssystem vid Lunds universitets Företagsekonomiska institution. Jag har fascinerat följt utvecklingen från redovisningens, budgetens och kalkylens ”torra siffror” till den strategiska ekonomistyrningens roll i företagens värdeskapande för långsiktig konkurrenskraft. Med begrepp och modeller som värdecirkeln och transparent ekonomistyrning har jag bidragit till både den teoretiska och praktiska utvecklingen inom forskningsområdet.

Min senare forskning handlar om Lean management och accounting inom globala försörjningskedjor. Ett annat område gäller Lean accounting inom sjukvård i Sverige och Japan.

Undervisning

Jag är civilekonom från Uppsala universitet och ekonomie doktor från Växjö universitet. Jag är anställd som lärare och forskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och undervisar inom områdena controllerns verktyg, kalkylering, budget och redovisning, samt inom områdena strategisk och interorganisatorisk verksamhetsstyrning samt affärssystem. Kursledare för BUSN67 Accounting Information Systems samt FEKH61 Management Control.

Senaste forskningsoutput

Rolf Larsson, 2016, Lean management of global supply chain. Monden, Y. & Minagawa, Y. (red.). Singapore: World Scientific, s. 65-82 18 s. (Japanese management and international studies; vol. 12).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Rolf Larsson, Yoshinobu Shima & Chiyuki Kuriso, 2016, Lean management of global supply chain: Japanese management and international studies; vol. 12. Monden, Y. & Minagawa, Y. (red.). Singapore: World Scientific, s. 161-187 27 s. (Japanese management and international studies; vol. 12).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Rolf Larsson & Yasuhiro Monden, 2014, Management of enterprise crises in Japan: Japanese management and international studies. Monden, Y. (red.). Singapore: World Scientific, s. 125-148 24 s. (Japanese Management and International Studies; vol. 10).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (15)