Rolf Larsson

Universitetslektor, DrOckså känd under namnet: Rolf G Larsson
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2016
 2. Ikea's almost fabless global supply chain: A rightsourcing strategy for profit, planet, and people

  Rolf Larsson, 2016, Lean management of global supply chain. Monden, Y. & Minagawa, Y. (red.). Singapore: World Scientific, s. 65-82 18 s. (Japanese management and international studies; vol. 12).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Management Control Systems for Lean Management in Medical Services: A case study at Lund and Kameda

  Rolf Larsson, Shima, Y. & Kuriso, C., 2016, Lean management of global supply chain: Japanese management and international studies; vol. 12. Monden, Y. & Minagawa, Y. (red.). Singapore: World Scientific, s. 161-187 27 s. (Japanese management and international studies; vol. 12).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. 2014
 5. Robust supply-chain management for the disasters: Based on the product design architectures

  Rolf Larsson & Monden, Y., 2014, Management of enterprise crises in Japan: Japanese management and international studies. Monden, Y. (red.). Singapore: World Scientific, s. 125-148 24 s. (Japanese Management and International Studies; vol. 10).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. 2012
 7. Kommunalt DNA för lokal tillväxt

  Fjertorp, J., Rolf Larsson & Ola Mattisson, 2012 jan 1, Kommunal ekonomi, s. 25-26.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 8. Framtidens ledningssystem för skola och förskola

  Rolf Larsson & Olsson, S-B. G., 2012, KEFU. 55 s. (KEFUs skriftserie; vol. 39)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 9. Growth management in local governments: Develop the sweet spot

  Fjertorp, J. & Rolf Larsson, 2012, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 10. Kommunal tillväxt: Konsten att hantera lokala förutsättningar

  Fjertorp, J., Rolf Larsson & Ola Mattisson, 2012, Kommunforskning i Väst. (Nationella kommunforskningsprogrammet; vol. 7)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 11. 2010
 12. Utvecklingsdrivna affärer i små och medelstora tjänsteföretag: Utveckling av en styrningsmodell

  Rolf Larsson, Alexandersson, A., Andersson, G., Bill, F. & Jonnergård, K., 2010, Växjö: Växjö University Press. 134 s. (Acta Wexionensia)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 13. 2009
 14. På spaning efter ett ekonomisystem

  Rolf Larsson, 2009, Från barkbröd till ciabatta: kreativitet och kontroll inom ekonomistyrning: en generationsväxlingsbok tillägnad Lars-Göran Aidemark, Göran Andersson, Torbjörn Bredenlöw och Tomas Prenkert. Jonnergård, K. & Larsson, R. G. (red.). Växjö: Växjö University Press, s. 89-116

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. 2006
 16. Prototyping inom ABC och BSc: Erfarenheter från aktionsforskning i tre organisationer

  Rolf Larsson, 2006 jan 19, Växjö: Växjö University Press. 326 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 17. Boundless value creation: Strategic management accounting in value system configuration

  Andersson, G. & Rolf Larsson, 2006, Växjö: Växjö University Press. 260 s. (Acta Wexionensia)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 18. Gränslöst värdeskapande: strategisk ekonomistyrning vid konfigurering av värdesystem

  Andersson, G. & Rolf Larsson, 2006, Lund: Studentlitteratur. 276 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 19. 2005
 20. Approaching boundless creation of customer value: Strategic management accounting for configuration of value systems

  Andersson, G. & Rolf Larsson, 2005, Creation of Industrial Competitiveness: CIC 2001-2004. Pehrsson, A. & Al-Najjar, B. (red.). Växjö: Växjö University Press, s. 187-206 20 s. (Acta Wexionensia).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Balanserat styrkort – ett styrsystem för skolsektorn?

  Bredenlöw, T. & Rolf Larsson, 2005, Modernisering av offentlig sektor: Utredningar, metoder og dilemmaer. Busch, T., Johnsen, E., Klausen, K. K. & Vanebo, J. O. (red.). 2 uppl. Oslo: Universitetsforlaget, s. 243-259 17 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. 2004
 23. Hur användares erfarenheter och engagemang blir en resurs i ekonomistyrningen: Prototyping inom ABC

  Rolf Larsson, 2004 jun, Økonomistyring & informatik, 20, s. 569-604 36 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress