Rolf Lood

Forskare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin
  • Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)
  • Dermatologi och venereologi
  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Mikrobiologi
  • Biokemi och molekylärbiologi
  • Genetik

Forskning

Experimentell Infektionsmedicin innefattar både positiva och negativa aspekter av mikrobiell närvaro:

  • Gynnsamma bakterier

Vi är alla koloniserade med en mängd olika bakterier, men är oftast friska. Kan specifika gynnsamma bakterier bidra till detta? Vi undersöker effekten av bakterier (probiotika) samt bakteriella protein i att upprätthålla vår hälsa.

  • Avdödning av bakterier

Gruppen undersöker nya experimentella sätt att behandla infektioner, genom predatoriska bakterier, bakteriofager och fagenzym.

  • Antibiotikaresistens

Vi undersöker biologin bakom, och nya sätt att motverka, spridning av mobila genetiska element (e.g. fager), som bidrar till antibiotikaresistenta bakteriella infektioner.

Gruppen fokuserar på translationell forskning, och samarbetar med läkare, kemister, ingenjörer, matematiker, genetiker, bioteknologer, biomedicinare, evolutionsbiologer, samt har ett brett samarbete med industriella partners; arbetandes både med grundforskning och tillämpad forskning.

Senaste forskningsoutput

Eleni Bratanis, Tilde Andersson, Rolf Lood & Ewa Bukowska-Faniband, 2020 apr 15, I : Frontiers in Microbiology. 11, 662.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Kristofer Wollein Waldetoft, Lars Råberg & Rolf Lood, 2020 mar 14, I : Evolutionary Applications.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (30)