Rune Lavin

Professor emeritus
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. Förvaltningsdomstolarna och förvaltningslagen

  Rune Lavin, 2019, Festskrift till Wiweka Warnling Conradson. Arvidsson, R., Leviner, P., Reichel, J., Zamboni, M. & Åhman, K. (red.). Stockhlm: Jure Förlag AB, s. 171-176

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. 2018
 4. Åtgärder mot långsam handläggning

  Rune Lavin, 2018, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 3, s. 413-422

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Förvaltningsprocessrätt

  Rune Lavin, 2018, 3 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 184 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 6. 2017
 7. En lekmans funderingar om skatterättslig praxis

  Rune Lavin, 2017, Festskrift till Christina Moëll. Tjernberg, M., Rendahl, P. & Wenander, H. (red.). Lund: Juristförlaget i Lund, s. 195-204

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. Överklagbarheten i blickpunkten

  Rune Lavin, 2017, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 3, s. 501-512

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Viteslagstiftningen. En kommentar

  Rune Lavin, 2017, 3 uppl. Stockholm: Wolters Kluwer.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 10. 2016
 11. Förvaltningsprocessrätt

  Rune Lavin, 2016, 2 uppl. Stockholm: Wolters Kluwer. 178 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 12. Högsta förvaltningsdomstolen och normkontrollen

  Rune Lavin, 2016, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 2016, s. 553-560

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Om användandet av stor eller liten begynnelsebokstav i riksdagsutskotts namn

  Rune Lavin, 2016, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 2016, s. 89

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 14. Så blev det till slut en högsta förvaltningsdomstol

  Rune Lavin, 2016, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 2016, s. 233-244

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. 2015
 16. Mål om återbetalning av social ersättning i nyare rättspraxis

  Rune Lavin, 2015, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. s. 583-602

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Referatrubrikens ändamål och betydelse

  Rune Lavin, 2015, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 2016, s. 281-289

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. 2014
 19. Förvaltningsprocessrätt

  Rune Lavin, 2014, 1 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 171 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 20. 2013
 21. En verkställighetsfråga i nygammal belysning. Plenimålet i NJA 2013 s. 413

  Rune Lavin, 2013, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 2013, s. 259-264

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. The Swedish Parliamentary Ombudsman

  Rune Lavin, 2013, Essays in Honour of Michael Bogdan. Lindskoug, P. (red.). s. 233 241 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. 2012
 24. Högsta förvaltningsdomstolen och Europakonventionen

  Rune Lavin, 2012, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. s. 339-355

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Lagrådet och den offentliga rätten 2009-2011

  Rune Lavin, 2012, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. s. 149-184

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. 2011
 27. Avvisning eller sakprövning. Min historia om res judicata i socialförsäkringsprocessen

  Rune Lavin, 2011, Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll. Santérus förlag, s. 167-183

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. En överraskande svängning i upphandlingsprocessen. Plenimålet HFD 2011 ref. 29

  Rune Lavin, 2011, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. s. 463-464

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. 2010
 30. Viteslagstiftningen. En kommentar. 2 uppl.

  Rune Lavin, 2010, 2 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 31. 2009
 32. Hur uppfattas Lagrådets roll av Lagrådet självt?

  Rune Lavin, 2009, I : Juridisk Tidskrift. s. 200-203

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Lagrådet och den offentliga rätten 2007-2009

  Rune Lavin, 2009, Iustus förlag. 133 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 34. Lagrådsyttrande angående tolkningen av 8 kap. 11 § regeringsformen

  Rune Lavin, 2009, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. s. 149-154

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Min tillsyn över förvaltningsdomstolarna

  Rune Lavin, 2009, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. s. 363-376

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Regeringsrättens avgöranden i förvaltningsmål. September 2001 - November 2007

  Rune Lavin, 2009, Regeringsrättens avgöranden i förvaltningsmål. September 2001 - November 2007. Lavin, R. (red.). Lund: Juristförlaget i Lund

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Regeringsrättens avgöranden i förvaltningsmål. September - November 2007

  Rune Lavin (red.), 2009, Juristförlaget i Lund. 326 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 38. 2008
 39. Lagrådsremiss angående justering av omröstningsregler

  Rune Lavin, 2008, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. s. 51-53

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Nytt från Regeringsrätten

  Rune Lavin, 2008, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. s. 1-14

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. Regeringsrätten och normkontrollen

  Rune Lavin, 2008, Festskrift till Hans-Heinrich Vogel. Juristförlaget i Lund, s. 201-215

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 42. Tredjemansinträde i förvaltningsprocessen

  Rune Lavin, 2008, Festskrift till Lars Heuman. s. 279-292

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. Tredjemansinträde i förvaltningsprocessen

  Rune Lavin, 2008, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. s. 495-508

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift