Salar Haghighatafshar

Doktorand

Yrkesarbete

Salar har en mastersexamen i vattenresurser från Lunds universitet 2012 med en kandidatbakgrund inom Väg- och Vattenbyggnad. Han har arbetat som forskningsingenjör på VA-teknik/LTH inom olika VA-tekniska forskningsprojekt från 2012 till 2014. Fr.o.m. juni 2014 är han doktorand i VA-teknik vid Lunds tekniska högskola. Han är intresserad av avloppsvattenreningsprocesser med fokus på dagvattenhantering i urbana områden.

Senaste forskningsoutput

Salar Haghighatafshar, Mikael Yamanee-Nolin & Magnus Larson, 2019 apr 19, I : Journal of Environmental Management. 240, 15 June 2019, s. 527-536 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Betsholtz, A., Jacobsson, S., Salar Haghighatafshar & Karin Jönsson, 2019, Lund, Sweden: VA-teknik Södra. 60 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (21)