Salar Haghighatafshar

Doktorand

Yrkesarbete

Salar har en mastersexamen i vattenresurser från Lunds universitet 2012 med en kandidatbakgrund inom Väg- och Vattenbyggnad. Han har arbetat som forskningsingenjör på VA-teknik/LTH inom olika VA-tekniska forskningsprojekt från 2012 till 2014. Fr.o.m. juni 2014 är han doktorand i VA-teknik vid Lunds tekniska högskola. Han är intresserad av avloppsvattenreningsprocesser med fokus på dagvattenhantering i urbana områden.

Senaste forskningsoutput

Salar Haghighatafshar, 2019 sep 16, Lund: Water and Environmental Engineering Department of Chemical Engineering. 133 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Salar Haghighatafshar, Mikael Yamanee-Nolin & Magnus Larson, 2019 apr 19, I : Journal of Environmental Management. 240, 15 June 2019, s. 527-536 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (23)