Salar Haghighatafshar

Forskare

Yrkesarbete

Salar Haghighatafshar har en doktorsexamen i Vattenförsörjnings- och avloppsteknik (VA-teknik) från Lunds universitet, 2019. Hans doktorsavhandling handlade om urban dagvattenhantering med fokus på systematisk tillämpning av blågröna dagvattensystem för att motverka översvämningar. Han är anställd som forskare på VA-teknik vid Lunds tekniska högskola (LTH) och är aktiv inom avloppsvattenreningsprocesser och dagvattenhantering i urbana områden med fokus på förbättring av designparadigm/praxis i urban dränering samt utvärdering och optimering av blågröna dagvattensystem i det bredare stadsavloppsperspektivet.

Senaste forskningsoutput

Svetlana Öfverström, Åsa Davidsson, Salar Haghighatafshar, Hamse Kjerstadius & Jes la Cour Jansen, 2020 mar 6, I : Clean Technologies. 2, 1, s. 116 126 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Salar Haghighatafshar, 2019 sep 16, Lund: Water and Environmental Engineering Department of Chemical Engineering. 133 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (25)