Samuel Rubenson

Professor, Teologie doktor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. Det senantika Mellanöstern, ökenfäderna och Palladios

  Samuel Rubenson, 2019, Vägar till Bysans. Heilo, O. (red.). Skellefteå: Norma, s. 35-43 9 s. (Skrifter utgivna av vänföreningarna till de svenska instituten i Athen, Istanbul och Rom).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Preface

  Samuel Rubenson, 2019, More Sayings of the Desert Fathers : An English Translation and Notes. Wortley, J. (red.). Cambridge: Cambridge University Press, s. xiii

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 4. 2018
 5. Early Monasticism and the Concept of a ‘School’

  Samuel Rubenson, 2018, Monastic Education in Late Antiquity: The Transformation of Classical Paideia. Rubenson, S. & Larsen, L. (red.). Cambridge: Cambridge University Press, s. 13-32

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Monastic Education in Late Antiquity: The Transformation of Classical Paideia

  Larsen, L. (red.) & Samuel Rubenson (red.), 2018, Cambridge University Press.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 7. 2017
 8. Matta el Meskin e la Riscoperta dei Padri nella chiesa Copta

  Samuel Rubenson, 2017, Matta el Meskin: Un padre del deserto contemporaneo. Di San Macario, E., Rubenson, S., Sidarus, A. Y. & Abu Zayd, N. H. (red.). Bose: Edizioni Qiqajon, s. 129-140 12 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Textual Fluidity in Early Monasticism: Sayings, Sermons and Stories

  Samuel Rubenson, 2017, Snapshots of Evolving Traditions: Jewish and Christian manuscript culture, textual fluidity, and new philology. Lied, L. I. & Lundhaug, H. (red.). Berlin: De Gruyter, s. 178-200 23 s. (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur; vol. 175).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. Vitas Patrum as Material for Revival and Reform in Medieval Monasticism, the Reformation and Pietism

  Samuel Rubenson, 2017, Classics in Northern European Church History Over 500 Years: Essays in Honour of Anders Jarlert. Gudmundsson, D., Maurits, A. & Nykvist, M. (red.). Peter Lang Publishing Group, s. 23-40

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. 2016
 12. Antonius Abba, 251?-356 CE

  Samuel Rubenson, 2016 maj 20, Oxford Classical Dictionary. Whitmarsh, T. (red.). Oxford University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 13. Athanasius av Alexandria : en missionär

  Samuel Rubenson, 2016, Ad Fontes : en feststkrift till Olof Andrén på 100-års dagen. Berglund, C. J. & Gustafsson, D. (red.). Artos & Norma, s. 253-265

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen. Slutrapport från ett forskningsprogram

  Samuel Rubenson, 2016, Göteborg: Makadam förlag. 120 s. (RJ:s skriftserie; vol. 9)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 15. Excavations at the Monastery of St Antony at the Red Sea: The Monastery in Literary Sources during the Period of Study

  Blid, J., El-Antony, M., Lundhaug, H., Zaborowski, J., Polliack, M., Worku, M. G. & Samuel Rubenson, 2016, I : Opuscula: Annual of the Swedish Institutes At Athens and Rome. 9, s. 133-215

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. 2015
 17. The letter-collections of Antony and Ammonas : shaping a community

  Samuel Rubenson, 2015, Collecting Early Christian Letters: From the Apostle Paul to Late Antiquity. Neil, B. & Allen, P. (red.). Cambridge University Press, s. 68-79

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. 2014
 19. A Database of the Apophthegmata Patrum

  Samuel Rubenson, 2014, Analysis of Ancient and Medieval Texts and Manuscripts : Digital Approaches. Macé, C. & Andrews, T. (red.). Brepols, s. 201-2011

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Transformative Light and Luminous Traditions in Early Christian Mysticism and Monasticism

  Samuel Rubenson, 2014, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 90, 4, s. 179-187.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 21. 2013
 22. Apologetics of Asceticism. The Life of Antony and its political context

  Samuel Rubenson, 2013, Ascetic Culture: Essays in Honor of Philip Rousseau (ed. B. Leyerle & R.D. Young). Leyerle, B. & Young, R. D. (red.). University of Notre Dame Press, s. 75-96

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Matta el-Meskeen

  Samuel Rubenson, 2013, Key Theological Thinkers. From Modern to Postmodern. Kristiansen, S. & Riise, S. (red.). Ashgate, s. 415-426

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Riot in Alexandria: Tradition and Group Dynamics in Late Antique Pagan and Christian Communities

  Samuel Rubenson, 2013, I : Journal of Religion. 93, 4, s. 509-511

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 25. The Formation and Reformations of the Sayings of the Desert Fathers

  Samuel Rubenson, 2013, Studia Patristica. Samuel, R. (red.). Peeters Publishers, Vol. 55. s. 5-22

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 26. To tell the Truth : Fact and Fiction in Early Monastic Sources

  Samuel Rubenson, 2013, I : Cistercian Studies Quarterly. 48, 3, s. 317-324

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. 2012
 28. Monasticism and the Philosophical Heritage

  Samuel Rubenson, 2012, Oxford Handbook of Late Antiquity. Johnson, S. (red.). Oxford University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. Mönchtum

  Samuel Rubenson, 2012, [Host publication title missing]. Hornung, C. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 30. 2011
 31. Antony and Ammonas. Conflicting or Common Tradition in Early Egyptian Monasticism

  Samuel Rubenson, 2011, Bibel, Byzanz und Christlicher Orient. Festsschrift für Stephan Gerö zum 65. Geburtstag. Bumazhnov, D. (red.). Peeters Publishers, s. 185-201

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Athanasius und Antonios

  Samuel Rubenson, 2011, Athanasius Handbuch. Gemeinhart, P. (red.). Mohr Siebeck, s. 141-145

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Ikonen – spegel och närvaro

  Samuel Rubenson, 2011, Ikonen – närvaro och källa: essäer om ikonen som liturgisk konst och personlig dialogbild. Gerdmar, L. (red.). Sekel Bokförlag, s. 11-20

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Kroppen är frälsningens nav

  Samuel Rubenson, 2011, Pilgrim, 18, 3, s. 6-11.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 35. The Apophthegmata Patrum in Syriac, Arabic and Ethiopic. Sattus Questionis

  Samuel Rubenson, 2011, Parole de l'Orient. Obeid, J. (red.). Université Saint-Jospeh, Vol. 36. s. 319-328 9 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 36. 2010
 37. Det gyllene Athen. Vältalighetens lockelse och bildningens förförelse i den tidiga kyrka

  Samuel Rubenson, 2010, Flumen saxosum sonans. Studia in honorem Gunnar af Hällström. Ahlqvist, M., Laato, A. M. & Lindfelt, M. (red.). Åbo Akademis förlag, s. 211-225

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Paradiset: ökenfädernas tänkespråk : den systematiska samlingen. 2. Om nödvändigheten av att hängivet sträva efter stillheten

  Rönnegård, P. (red.) & Samuel Rubenson (red.), 2010, Sturefors: Silentium. 42 s. (Silentium Apophthegmata; vol. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportTextkritisk utgåva

 39. Presentation av forskningsprogrammet ”Det tidiga klosterväsendet och det antika bildningsidealet”

  Samuel Rubenson, Britt Dahlman, Bo Holmberg, Henrik Rydell Johnsén, Rönnegård, P. & Westberg, D., 2010, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 40. 2009
 41. As Already Translated to the Kingdom While Still in the Body

  Samuel Rubenson, 2009, Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity. Seim, T. K. & Økland, J. (red.). De Gruyter, Vol. 1. s. 271-289 (Ekstasis; vol. 1).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 42. Den tidiga kyrkan

  Samuel Rubenson, 2009, Kungl. Vitterhets Historie och antikvitets akademien, Konferenser. Jarlert, A. (red.). Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien, Vol. 70. s. 13-21 8 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 43. Det koptiska arvet

  Samuel Rubenson, 2009, Innanför och utanför. Arv, identitet och nyorientering hos armenier och kopter i Sverige. Halvardson, S. (red.). Tro & Liv, Vol. 6. s. 15-25

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. From School to Patriarchate: Aspects on the Christianisation of Alexandria

  Samuel Rubenson, 2009, Alexandria. A Cultural and Religious Melting Pot. Georg, H. & Jens A, K. (red.). Aarhus Universitetsforlag, s. 144-157

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Himmelsk åtrå – Höga visan i tidigkristen mystik

  Samuel Rubenson, 2009, Eros och Agape. Barmhärtighet, kärlek och mystik i den tidiga kyrkan. Rydell Johnsén, H. & Rönnegård, P. (red.). Artos & Norma

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 46. Kyrkohistoria som teologi

  Samuel Rubenson, 2009, Kungl. Vitterhets Historie och antikvitets akademien, Konferenser. Jarlert, A. (red.). Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien, Vol. 70. s. 87-93 7 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 47. Martyrdom and identity. Reflections on a Coptic martyrdom under Muslim Rule

  Samuel Rubenson, 2009, I : Swedish Missiological Themes. 96, 3, s. 235-247

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. Paradiset: ökenfädernas tänkespråk : den systematiska samlingen. 1. De heliga fädernas råd för den som söker fullkomlighet

  Rönnegård, P. (red.) & Samuel Rubenson (red.), 2009, Sturefors: Silentium. 46 s. (Silentium Apophthegmata; vol. I)

  Forskningsoutput: Bok/rapportTextkritisk utgåva

 49. Power and politics of poverty in early monasticism

  Samuel Rubenson, 2009, Prayer and Spirituality in the Early Church. Dunn, G. D., Luckensmeyer, D. & Cross, L. (red.). Centre for Early Christian Studies, Vol. V. s. 91-110 20 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 50. The European Impact on Christian-Muslim Relations in the Middle East During the Nineteenth Century. The Ethiopian Example

  Samuel Rubenson, 2009, The Fuzzy Logic of Encounter: New Perspectives on Cultural Contact. Juterczenka, S. & Mackenthun, G. (red.). Waxmann Verlag, s. 117-126

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 51. 2008
 52. Asketer och munkar. Svenskt Patristiskt Bibliotek V

  Samuel Rubenson (red.), 2008, Artos & Norma. 272 s. (Svenskt Patristiskt Bibliotek; vol. V)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 53. From School to Patriarchate. Aspects on the Christianization of Alexandria in Antiquity

  Samuel Rubenson, 2008, Alexandria. A Cultural and Religious Melting Pot. Klostergaard, A. & Kraslinikoff, J. (red.). Aarhus Universitetsforlag, Vol. 9. s. 144-157

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 54. Matta al-Miskîn

  Samuel Rubenson, 2008, Moderne teologi. Tradisjon og nytenking hos det 20. århundrets teologer. Kristiansen, S. & Rise, S. (red.). Høyskoleforlaget, s. 430-443

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 55. 2007
 56. Äktenskapet i den tidiga kyrkan

  Samuel Rubenson, 2007, Uppdrag samliv. Lindfelt, M. & Gustafsson Lundberg, J. (red.). Verbum, s. 179-224

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 57. Argument and Authority in Early Monastic Correspondence

  Samuel Rubenson, 2007, Orientalia Lovaniensia Analecta. Camplani, A. & Filoramo, G. (red.). Peeters Publishers, Vol. 157. s. 75-87 23 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 58. Asceticism and Monasticism, I. Varieties of Eastern Monasticism

  Samuel Rubenson, 2007, Cambridge History of Christianity, vol II. Löhr, W. & Casiday, A. (red.). Cambridge University Press, s. 637-668

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 59. 2006
 60. Anthony and Pythagoras: A Reappraisal of the Appropriation of Classical Biography in Athanasius' Vita Antonii

  Samuel Rubenson, 2006, Beyond reception : mutual influences between antique religion, Judaism, and early Christianity. Jacobsen, A-C., Brakke, D. & Ulrich, J. (red.). Peter Lang Publishing Group, s. 191-208 18 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 61. Är bilder farliga – frågor till kristen bildkonst

  Samuel Rubenson, 2006, Kirke og kultur, 111, s. 181-190.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 62. Mångfald och enhetssträvanden

  Samuel Rubenson, 2006, Jesus och de första kristna : inledning till Nya testamentet. Mitternacht, D. & Runesson, A. (red.). Verbum, s. 370-385

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 63. The Cappadocians on the Areopagus

  Samuel Rubenson, 2006, Gregory of Nazianzus. Images and Reflections. Børtnes, J. & Hägg, T. (red.). Museum Tusculanum Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Föregående 1 2 Nästa