Sanna Ericsson

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Nyckelord

  • Microeconometrics, Labor economics, Family economics

Forskning

Mina forskningsintressen ligger inom arbetsmarknads-, familj- och utbildningsekonomi. Jag har ett speciellt intresse för jämställdhetsfrågor, både globalt och på hushållsnivå. I min första artikel skattar jag och mina medförfattare effekten av att gå i förskola på barns kognitiva utveckling och uppnådda utbildning, genom att jämföra mellan syskon i Kenya och Tanzania. Min andra artikel skattar effekten av ökad kvinnlig ekonomisk egenmakt på risken för att hon utsätts för partnervåld, för gifta par i Sverige. Partnervåld är svårt att uppskatta på grund av stora mörkertal och missvisande felrapportering, och därför mäter jag partnervåldmed hjälp av sjukhus register och kvinnors besök för skador relaterade till misshandel. Jag visar att ökad ekonomisk egenmakt ökar risken att kvinnor utsätts för partnervåld, och att effekten ökar med äktenskapets längd. Min tredje artikel studerar effekten av traditionella könsnormer på betygsgapet i matte för andra generationens invandrare i Sverige, och huruvida denna effekt kan påverkas av omgivande faktorer, så som kommuners jämställdhetsnivå. 

Undervisning

Jag är föreläsare på en kurs i mikroekonomisk analys.

Senaste forskningsoutput

Sanna Ericsson, 2020 apr 15, 58 s. (Working papers; nr. 2020:6).

Forskningsoutput: Working paper

Sanna Ericsson, 2020, 1 uppl. Lund: Lund University (Media-Tryck). 173 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sanna Ericsson, 2019 dec 4, I : Ekonomisk Debatt. 2019, 8, s. 26-37

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (6)