Sanna Ericsson

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Nyckelord

  • Microeconometrics, Labor economics, Family economics

Forskning

Mina forskningsintressen ligger inom arbetsmarknads-, familj- och utbildningsekonomi. Jag är framförallt intresserad av jämställdhetsfrågor, både globalt och på hushållsnivå. I min första artikel estimerar vi effekten av att gå i förskola på barns kognitiva utveckling och uppnådda utbildning, genom att jämföra mellan syskon i Kenya och Tanzania. Min andra artikel estimerar effekten av ökad kvinnlig ekonomisk egenmakt på risken för partnervåld, för gifta par i Sverige. Jag använder ett objektivt mått på våld, samt oberoende inkomstvariation som drivs av förändringar i arbetsmarknadsefterfrågan. Min tredje artikel studerar effekten av traditionella könsnormer på betygsgapet för andra generationens invandrade i Sverige, och huruvida denna effekt kan påverkas av omginingens normer. I denna studie använder jag mig av den epidemiologiska metoden tillsammans med syskonjämförelser och en flyktingplaceringsreform, för att fånga oberoende variation i både föräldrars och omgivningens normer.

Undervisning

Jag är föreläsare på en kurs i mikroekonomisk analys.

Senaste forskningsoutput

Sanna Ericsson, 2019, 38 s. (Working Papers; nr. 2019:12).

Forskningsoutput: Working paper

Jan Bietenbeck, Sanna Ericsson & Wamalwa, F. M., 2018, (IZA. Discussion Paper Series; nr. 11212).

Forskningsoutput: Working paper

Visa alla (2)