Sanna Skärlund

Universitetslektor

Universitetslektor, Forskare

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt handlade om hur generiska pronomen har utvecklats i svenska språket. Jag studerade pronomenen "man" och "en" samt (det egentligen personliga) pronomenet "du", vilket både i nutid och i äldre svenska kan fungera generiskt på ett sätt liknande "man". I meningarna "Man vill ju inte att ens kompis ska smitta en med sin förkylning" respektive "Du vill ju inte att din kompis ska smitta dig med sin förkylning" kan både "man" och "du" syfta på människor i allmänhet, men i satserna "På teve har man fått en ny chef" respektive "På teve har du fått en ny chef" blir syftningen annorlunda, där inskränks referensen till en viss grupp respektive den som tilltalas.

Hur dessa pronomen fungerar idag och hur de har fungerat historiskt, såväl syntaktiskt som semantiskt, samt hur utvecklingen har sett ut från "man" som substantiv ("en man", tidigare också i betydelsen 'människa'), till "man" som pronomen, genom vad som kan förmodas vara en grammatikaliseringsprocess med inslag av språkkontakt, är områden jag undersökte närmare i mitt avhandlingsprojekt. Ämnet är intressant också i ett vidare språkligt perspektiv eftersom sådana pronomen finns i många andra språk. På samma sätt har t.ex. det franska "on" utvecklats ur latinets "homo" ('människa'). Att dessa pronomens funktioner skiljer sig åt mellan språk som är så närbesläktade som svenska, tyska, isländska och västfrisiska är också ett spännande faktum.

Senaste forskningsoutput

Sanna Skärlund, 2019 mar, I: Språktidningen. 3, s. 50-55 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (15)