Sara Ek

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

Forskning

Vårt forskningsfält fokuserar på en typ av cancer, B-cellslymfom, som paradoxalt nog utvecklas från specifika immunceller, så kallade B-celler. Vi har bl.a. visat att transkriptionsfaktorn SOX11, som i normala fall enbart finns i neurala celler, även produceras i vissa cancerformer. SOX11 har framförallt visat sig kunna användas som en mycket viktig biomarkör för att särskilja mantelcellslymfom (MCL) från andra snarlika B cells lymfom och normala celler.

Vi har tagit fram antikroppar för att kunna analysera produktionen av SOX11 i olika cancertyper. Med hjälp av dessa verktyg har vi visat att SOX11 kan användas för att diagnostisera MCL, men att det även kan användas som ett prognostiskt verktyg. SOX11 påverkar också hur väl och snabbt cellerna växer, vilket tyder på att den är viktig för cancercellens överlevnad.

Forskningen kring SOX11 syftar till att ta fram ny basal kunskap men även nya läkemedel. Därmed har projektet potential att förbättra behandlingar för patienter drabbade av en rad olika cancerformer där SOX11 är uttryckt.

Utvald forskningsoutput

Sara Ek, Ulrika Andreasson, S Hober, C Kampf, F Ponten, M Uhlen, H Merz & Carl Borrebaeck, 2006, I: Molecular & Cellular Proteomics. 5, 6, s. 1072-1081

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sara Ek, Michael Dictor, Mats Jerkeman, Karin Jirström & Carl Borrebaeck, 2008, I: Blood. 111, 2, s. 800-805

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (47)