Sara Håkansson

Universitetslektor

Forskning

Min avhandling, Narratorial Commentary in the Novels of George Eliot, är en berättarteknisk studie av författarkommentarer i sex av George Eliots romaner. Avhandlingen visar hur Eliots författarkommenterar styr det dynamiska förhållandet mellan berättare och läsare och hur detta förhållande utvecklas i takt med Eliots författargärning.

Som pedagogisk utvecklare vid Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling har jag också ägnat mig åt undervisning i internationella miljöer och undersöker hur man kan arbeta pedagogiskt för att möta de utmaningar som det mångspråkiga- och kulturella klassrummet ställer.

Senaste forskningsoutput

Sara Håkansson, 2019 apr 15, George Eliot: Interdisciplinary Essays. Arnold, J. & Marz Harper, L. (red.). Palgrave Macmillan, s. 213-229 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (11)