Sara Håkansson

Universitetslektor

Forskning

Min avhandling, Narratorial Commentary in the Novels of George Eliot, är en berättarteknisk studie av författarkommentarer i sex av George Eliots romaner. Avhandlingen visar hur Eliots författarkommenterar styr det dynamiska förhållandet mellan berättare och läsare och hur detta förhållande utvecklas i takt med Eliots författargärning.

Som pedagogisk utvecklare vid Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling har jag också ägnat mig åt undervisning i internationella miljöer och undersöker hur man kan arbeta pedagogiskt för att möta de utmaningar som det mångspråkiga- och kulturella klassrummet ställer.

Senaste forskningsoutput

Irhammar, M., Sara Håkansson & Norén, K., 2010, Rapport 2010:15 R. Enequist, G. (red.). Högskoleverket, s. 66-73

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (10)