Sara Kalm

Universitetslektor

Forskning

Forskningsområden

  • Internationell migration
  • Internationella institutioner
  • Sociala rörelser

Pågående forskning

Jag har länge fascinerats av internationell migration och har närmat mig ämnet från flera olika perspektiv. Jag intresserar mig särskilt för hur migration utmanar rådande politisk praktik - både nationell och internationell - såväl som grundläggande politisk-teoretiska begrepp. För tillfället håller jag på att starta upp forskning på området inom ramarna för två olika forskningssammanhang. I ett projekt undersöks Rätten till medborgarskap, både empiriskt och normativt, och då särskilt hur denna omvandlas som en följd av internationell migration. I forskningsprogrammet STANCE kommer jag att studera hur migrationskontroller växte fram i många länder under ”det långa 1800-talet”, och hur dessa debatterades i olika internationella forum.

Ett annat långvarigt forskningsintresse rör internationella institutioner av olika slag. Under senare år har jag särskilt studerat den roll sociala rörelser spelar i detta sammanhang, både på europeisk och internationell nivå. Inom forskningsprogrammen TRANSDEMOS och EUROCIV intresserar jag mig både för vilka påverkansstrategier som sociala rörelser använder sig av, och hur relationer av samarbete såväl som konkurrens och konflikt som uppstår mellan dessa aktörer då de rör sig på arenor utanför den traditionella nationalstaten.

Senaste forskningsoutput

Sara Kalm & Anna Meeuwisse, 2020 apr 10, I : Global Discourse.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sara Kalm, 2020, I : Global Society.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sara Kalm, 2019 sep, Lund: Lund University, s. 1-34, 34 s. (STANCE Working Paper Series; vol. 2019, nr. 5).

Forskningsoutput: Working paper

Visa alla (48)