Sara Modig

knuten till universitetet, med.dr., specialistläkare i allmänmedicin

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Allmän medicin
  • Geriatrik
  • Samhällsfarmaci och klinisk farmaci

Forskning

Min forskning fokuserar på läkemedelsrelaterade problem hos äldre och på metoder för att öka säkerheten och kvaliteten i äldres läkemedelsbehandling, speciellt inom primärvården och för sköra äldre.

Senaste forskningsoutput

Säfholm, S., Åsa Bondesson & Sara Modig, 2019 jul 31, I : BMC Family Practice. 20, 1, 110.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (16)