Sara Modig

Timlärare, Docent, specialistläkare i allmänmedicin

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Allmän medicin
  • Geriatrik
  • Samhällsfarmaci och klinisk farmaci

Forskning

Min forskning fokuserar på läkemedelsrelaterade problem hos äldre och på metoder för att öka säkerheten och kvaliteten i äldres läkemedelsbehandling, speciellt inom primärvården och för sköra äldre.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (19)