Sara Myrberg

Universitetslektor

Forskning

Jag är lektor i svenska. Min forskning rör främst prosodi - alltså språkets rytm och melodi. Just nu arbetar jag främst i forskningsprojektet Skånska och danska intonationssystem - i övergången mellan nordgermanska och västgermanska. 

Senaste forskningsoutput

Visa alla (1)