Sara Myrberg

Universitetslektor
Fler filtreringsmöjligheter
  1. Skånska och danska intonationssystem - i övergången mellan nordgermanska och västgermanska

    Sara Myrberg & Tomas Riad

    2017/01/012020/12/31

    Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt