Sara Winterfeldt

Doktorand

Forskningsområden

Nyckelord

  • mikrobiologisk ekologi, klimatförändring, torka

Forskning

Mikroorganismer som bakterier och svampar har en betydande roll i markens kolcykel. De bidrar till att kol lagras i marken genom tillväxt och släpps ut via respiration, således är deras aktivitet viktig för om marken blir en kolsänka eller källa. En av de faktorer som påverkar mikroorganismernas aktivitet mest är markens fukthalt, vilket förändras med fler och längre perioder av torka och regn som en konsekvens av klimatförändringarna. Dessa event ger stora utsläpp av kol från marken, vilket gör det kritiskt att förstå mikroorganismernas roll. Trots det är det fortfarande okänt hur flera olika miljöfaktorer påverkar mikroorganismernas respons på förändrade nederbördscykler.

Jag är intresserad av att förstå hur mikroorganismer och deras processer påverkas av tork-regncykler. Jag är speciellt intresserad av hur miljön så som pH, andelen organiskt material och jordens struktur formar mikroorganismernas aktivitet. Jag vill förstå hur de reagerar i klimatgradienter så väl som i andra miljögradienter. Dessutom vill jag också ta reda på hur och om mikroorganismer kan anpassa sig till klimatförändringar och vilka konsekvenser det har för den globala uppvärmningen. Detta kan hjälpa oss att förstår hur fluktuationer i markfukt påverkar kolcykeln samt förbättra klimatmodeller.

För att uppnå detta så kommer jag studera mikroorganismernas tillväxt och respiration efter perioder av torka följt av regn både i fält och i labbexperiment. Jag kommer använda jordar med olika historisk nederbörd i klimatgradienter tillsammans med andra variabla miljöfaktorer tex pH gradienter. Metoderna inkluderar bland annat radioaktiva isotoper för att mäta mikroorganismernas tillväxt och gaskromatografi för att mäta respiration.