Satu Manninen

Professor, Professor, Docent, Ph.D, MA, BA

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
 • Språkstudier

Nyckelord

 • syntax, semantik, morfologi, akademiskt skrivande, engelska, finska

Yrkesarbete

Jag är professor i engelska med språkvetenskaplig inriktning och docent i allmän språkvetenskap. Jag har även undervisat kurser i finska (Lunds universitet) samt varit gästlärare på Malmö högskola.

Jag är medlem i styrgruppen för masterprogram i språk och språkvetenskap samt ämneskoordinator för engelska.

Jag är utbildad i hjärt-lungräddning och har gått kursen i brandskydd.

Undervisning

Jag undervisar kurser på alla nivåer i engelsk sråkvetenskap, inklusive:

 • uppsatshandledning / masternivån, kandidatnivån
 • uppsatsseminarier / kandidatnivån
 • engelsk deskriptiv grammatik /masternivån
 • lexikal semantik / masternivån
 • syntax / kandidatnivån
 • semantik och pragmatik / kandidatnivån
 • språk och genus / kandidatnivån
 • engelsk språkvetenskap / introduktionskurs, B-nivån
 • akademiskt skrivande / A-nivån
 • engelsk grammatik / A-nivån
 • engelsk fonologi och fonetik / A-nivån

Jag har även utvecklat en del undervisningsmaterial, inkl. en "traditionell" kursbok (English Linguistics: Introduction to Morphology, Syntax and Semantics, 2012 Studentlitteratur, med Mats Johansson) och en MOOC / webb-baserad elektronisk resurs i akademisk skrivande (Writing in English at University, 2016, Coursera, med Ellen Turner och Cecilia Wadsö Lecaros). MOOC:en är del av ett större projekt i akademiskt skrivande.

Forskning

(Sorry, no Swedish here...)

My research is mostly in the field of theoretical syntax, with particular reference to Finnish and the other Finnic languages; and to English. My earliest work focussed on adverbials and their positions. I have also worked on prepositional and postpositional phrases; on relative clauses; and on argument structure and realization (esp. on passive and impersonal constructions in Finnish). I am currently investigating the properties and uses of so-called ideophones in Finnish, English and Swedish; a lot of this work is done jointly with FD Maria Wiktorsson from Malmö University.

In addition to doing purely linguistic research, I have also worked on more pedagogical and educational topics, such as the value of teaching study planning to university students, and the challenges of teaching academic writing to non-native speakers / writers of English. This work is done jointly with FD Ellen Turner and FD Cecilia Wadsö Lecaros.

Senaste forskningsoutput

Satu Manninen & Maria Wiktorsson, 2020, I: Lund Journal of English Studies. 1, 1, s. 1-46

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Satu Manninen, Ellen Turner & Cecilia Wadsö-Lecaros, 2020, Lund: Centre for Languages and Literature, Lund University. 154 s. (Lund Studies in English)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Satu Manninen, 2018, I: Finno-Ugric Languages and Linguistics. 7, 1, 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (53)