Sean Perrin

Professor, Consultant Clinical Psychologist, Professor of Clinical Psychology, , , , ,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Nyckelord

  • Trauma och PTSD, Ångest och depression, Kronisk smärta, Tillgång till evidensbaserade behandlingar, Kognitiv beteendeterapi

Senaste forskningsoutput

Visa alla (152)