Sean Perrin

Professor, Consultant Clinical Psychologist, Professor of Clinical Psychology, , , , ,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Nyckelord

  • Trauma och PTSD, Ångest och depression, Kronisk smärta, Tillgång till evidensbaserade behandlingar, Kognitiv beteendeterapi

Forskning

Mina kliniska och forskningsintressen

Jag är fullt kvalificerad klinisk psykolog med över 30 års erfarenhet av att tillhandahålla CBT till barn och vuxna, samt att övervaka och utbilda psykologer för att göra detsamma. Jag har specialistutbildning och erfarenhet av att leverera CBT till barn och vuxna med posttraumatiska reaktioner, depression, ångest och tvångssyndrom och kronisk smärta. Mitt främsta intresse är att förbättra effekten av psykologiska behandlingar för dessa och relaterade (psykiska) hälsoproblem. Jag utför forskning som syftar till att: 1) identifiera aspekter av personen, både fysiska och psykologiska, som påverkar hur väl de svarar på olika evidensbaserade behandlingar; och 2) identifiera specifika behandlingsprocesser som driver förändring av symtom och övergripande funktion på personnivå. Dessa två uppgifter kan användas för att hjälpa oss att anpassa och anpassa nuvarande behandlingar så att de blir mer effektiva. Forskningen involverar en blandning av observations-, experimentella och kvasi-experimentella studier, inklusive (randomiserade) kliniska prövningar för att testa effekten av behandlingsprogram och för att identifiera terapeutiskt aktiva komponenter inom dessa program. Forskningen är av natur samarbetsvillig och tvärvetenskaplig och involverar patienter, vårdgivare och forskare.

Mina forskningsintressen Jag är fullt kvalificerad klinisk psykolog med över 30 års erfarenhetsbaserad behandling, främst CBT, till barn och vuxna med en rad olika tillstånd, och ett särskilt fokus på posttraumatiska stressreaktioner, ångest och tvångssyndrom, depression och nu kronisk smärta. Mitt främsta intresse är att förbättra effekten av psykologiska behandlingar för dessa och relaterade (psykiska) hälsoproblem. Så jag utför forskning som syftar till att identifiera: 1) aspekter av personen, både fysiska och psykologiska, som påverkar hur väl de svarar på olika evidensbaserade behandlingar; och 2) specifika behandlingsprocesser som driver förändring av symtom och övergripande funktion på personnivå. Dessa två uppgifter kan användas för att hjälpa oss att anpassa och anpassa nuvarande behandlingar så att de blir mer effektiva. Forskningen involverar en blandning av observations-, experimentella och kvasi-experimentella studier, inklusive kliniska prövningar för att testa effektiviteten av behandlingar och för att identifiera komponenter för aktiv behandling. Forskningen är av natur samverkande och tvärvetenskaplig och involverar patienter, vårdgivare och forskare utanför klinisk psykologi.

Senaste forskningsoutput

Sophia Åkerblom, Matti Cervin, Sean Perrin, Marcelo Rivano Fischer, Björn Gerdle & Lance McCracken, 2021 mar 11, I: Pain Medicine. 00, 0, s. 1-12

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (170)