Hitta forskare

Fler filtreringsmöjligheter
Återställ filter
Sortera efter: Efternamn

Resultat av ditt fritextsök på orden: and letter G

  1. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Teknik och teknologier
    • Naturvetenskap
    Nyckelord
  2. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Kulturgeografi
    • Klimatforskning
    • Socialpsykologi
    Nyckelord
    • Climate Change, Transportation, Tourism, Mobilities, Transport psychology, Transport policy
  3. Simon Götestrandknuten till universitetet, Specialistläkare Radiologi, Doktorand

    Person

    Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Radiologi och bildbehandling
    Nyckelord
  4. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Kirurgi
    • Endokrinologi och diabetes
    Nyckelord
    • aortaaneurysm, perifer artärsjukdom, diabetes mellitus
  5. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Juridik
  6. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Medicin och hälsovetenskap
    Nyckelord
  7. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Naturvetenskap
    • Medicin och hälsovetenskap
    • Strukturbiologi
    • Cell- och molekylärbiologi
    • Biokemi och molekylärbiologi
    • Biofysik
    • Cellbiologi
    • Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)
    Nyckelord
  8. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Etnologi
    Nyckelord
    • etnologi, Museum studies, kulturarvstudier
  9. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Nationalekonomi
  10. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Ortopedi
  11. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Infektionsmedicin
  12. Forskningsområden:
    Nyckelord
    • Urak Lawoi, havsnomader, sjözigenare, turism, ursprungsbefolkning, Thailand
  13. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Medicin och hälsovetenskap
    • Arbetsterapi
    • Hälsovetenskaper
    • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning
    Nyckelord
    • arbetsterapi, gerontologi, hälsovetenskap, boendefrågor, funktionshinder, preventiva insatser, CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments
  14. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Anestesi och intensivvård
  15. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Pediatrik
  16. Forskningsområden:
    Nyckelord
  17. Jonas GranfeldtProfessorOckså känd under namnet: Jonas Granfelt

    Person

  18. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Cancer och onkologi
  19. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Medicinsk bildbehandling
    • Annan maskinteknik
  20. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Kardiologi
  21. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
  22. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Juridik och samhälle
    • Tvärvetenskapliga studier
    • Historia
  23. Andrew Hrechukknuten till universitetet, Masters, , Tidigare namn: Andrii HrechukOckså känd under namnet: A. I. Grechuk

    Person

  24. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Ekonomisk historia
  25. Maria Greenknuten till universitetet, , ,

    Person