Hitta forskare

Fler filtreringsmöjligheter
Återställ filter
Sortera efter: Efternamn

Resultat av ditt fritextsök på orden: and letter S

  1. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Reumatologi och inflammation
  2. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Hälsovetenskaper
    Nyckelord
    • Rett syndrome
  3. Per Ståhleknuten till universitetet, Adjungerad forskare, ABB Atom AB, Professor, Professor, Docent, TeknD

    Person

    Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Den kondenserade materiens fysik
    • Teknisk mekanik
    Nyckelord
    • Fracture Mechanics, Material modelling, Applied Mathematics
  4. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Tvärvetenskapliga studier
    • Transportteknik och logistik
    • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning
  5. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Pediatrik
  6. Nils Ståhlknuten till universitetet, Överläkare, Sektionschef

    Person

  7. Martin StafströmUniversitetslektor, Docent, Programdirektör, Dr Med Vet

    Person

  8. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Naturvetenskap
    • Geovetenskap och miljövetenskap
    • Miljövetenskap
    • Ekologi
  9. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Cancer och onkologi
    • Bioinformatik (beräkningsbiologi)
    Nyckelord
    • Lungcancer och bröstcancer, biomarkörer, genomisk karakterisering, Bioinformatik, NGS, genexpression, metylering, diagnostik, prediktion, prognostik, trippelnegativ bröstcancer, NSCLC
  10. Forskningsområden:
    Nyckelord
    • atmosfäriska aerosoler, moln, nederbörd, klimat
  11. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Företagsekonomi
    • Filosofi, etik och religion
    Nyckelord
  12. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Samhällsvetenskap
    • Tvärvetenskapliga studier
    Nyckelord
  13. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Kirurgi
  14. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Medicin och hälsovetenskap
    • Teknik och teknologier
  15. David Sparvknuten till universitetetTidigare namn: David Zughaft

    Person

    Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Kardiologi
  16. Charlotte SparrenbomUniversitetslektor, DocentTidigare namn: Charlotte Jönsson Sparrenbom

    Person

    Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Naturvetenskap
    • Teknik och teknologier
    • Lantbruksvetenskaper
    Nyckelord
  17. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Anestesi och intensivvård
    • Klinisk medicin
    • Hälsovetenskaper
  18. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Pediatrik
    Nyckelord
    • Barninfektioner, Global barnhälsa, Migration och hälsa, Kawasaki sjukdom
  19. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Samhällsvetenskap
    • Företagsekonomi
    Nyckelord
  20. Johanna SörensenTeknologie doktor, Civilingenjör i ekosystemteknik, Postdoktor, Tekn. doktor, Civilingejör

    Person: akademisk personal

    Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Vattenteknik
    Nyckelord
    • Pluvial översvämning, Extremregn, Hållbara dagvattenlösningar, Blå-grön infrastruktur
  21. Ole E Sørensenknuten till universitetetOckså känd under namnet: Ole Sörensen

    Person

    Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Dermatologi och venereologi
  22. Anne Sörenbyknuten till universitetet

    Person

  23. Porntepin Sooksaengprasitknuten till universitetet, Forskarstuderande

    Person

    Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Företagsekonomi
    Nyckelord
    • Strategi