Shai Mulinari

Docent, Universitetslektor, Researcher, Unit of Social Epidemiology, Medical Faculty, Lund University., Visiting Research Fellow. Department of Social Science, Medicine and Health, King's College London, UK., Researcher. Department of Gender Studies, Lund University, Visiting Research Fellow. Department of Social Science, Medicine and Health, King's College, London, UK., Post-doctoral fellow. Faculty of Learning and Society, Malmö University., Post-doctoral fellow. Department of Gender Studies, Lund University, Post-doctoral fellow/Research assistant. Medical Faculty, Division of Developmental Biology and Lund Strategic Research Centre for Stem Cell Biology and Cell Therapy, Lund University., Researcher, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Lund University, Medicine Doktor, Magister

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Forskning

Jag är intresserad av hur marknadskrafter, statlig reglering och medicinsk vetenskap påverkar läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning i samhället. Ett tema i min forskning är regleringen av läkemedelsindustrins marknadsföring. I en rad artiklar, delvis i samarbete med andra, har jag beskrivit problem med den svenska och brittiska modellen med självreglering där myndigheterna överlåter huvudansvaret för att syna marknadsföringen till läkemedelsindustrins branschorganisationer.

 

Ett annat tema i min forskning är hur myndigheter utvärderar läkemedel samt hur ekonomiska, politiska och organisatoriska förutsättningar kan påverka myndighetsbeslut. I ett pågående projekt finansierat av Vetenskapsrådet analyserar jag varför länder valde olika läkemedelsstrategier under svininfluensapandemin år 2009.

 

Ytterligare ett spår i min forskning är mer klassiska kunskapssociologiska teman såsom hur vetenskapliga ”tankestilar” samt finansiella, professionella och vetenskapliga intressen påverkar forskningens innehåll och utveckling. Jag har bland annat skrivit om hur finansiella och vetenskapliga intressen först sammanföll för att sedan kollidera under utvecklingen av läkemedelsbolaget Astras antidepressiva läkemedel Zelmid. Jag har också beskrivit hur bio-psykiatriska teoriers utveckling sedan 1960-talet varit starkt betingat av vilka psykiatriska läkemedel som varit tillgängliga att undersöka i experimentell forskning.

Senaste forskningsoutput

Danielsson, E., Liljeros, F., Shai Mulinari & Soneryd, L., 2020 apr 8, I : Sociologisk Forskning. 57, 1, s. 67-76

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

Shai Mulinari & Andreas Vilhelmsson, 2020 feb 12, I : Sociology of Health & Illness. 42, 2, s. 327-341

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (55)