Shai Mulinari

Docent, Universitetslektor, Researcher, Unit of Social Epidemiology, Medical Faculty, Lund University., Visiting Research Fellow. Department of Social Science, Medicine and Health, King's College London, UK., Researcher. Department of Gender Studies, Lund University, Visiting Research Fellow. Department of Social Science, Medicine and Health, King's College, London, UK., Post-doctoral fellow. Faculty of Learning and Society, Malmö University., Post-doctoral fellow. Department of Gender Studies, Lund University, Post-doctoral fellow/Research assistant. Medical Faculty, Division of Developmental Biology and Lund Strategic Research Centre for Stem Cell Biology and Cell Therapy, Lund University., Researcher, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Lund University, Medicine Doktor, Magister

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Forskning

Jag är intresserad av hur marknadskrafter, statlig reglering och medicinsk vetenskap påverkar läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning i samhället. Ett tema i min forskning är regleringen av läkemedelsindustrins marknadsföring och transparens (se video). I ett pågående projekt finansierat av Vetenskapsrådet analyserar vi transparens vad gäller finansiella relationer mellan läkemedelsbolag och andra aktörer som t.ex. läkare och patientorganisationer.

Ett annat tema i min forskning är hur myndigheter utvärderar läkemedel samt hur ekonomiska, politiska och organisatoriska förutsättningar kan påverka myndighetsbeslut. Jag har bland annat skrivit om hur läkemedelsmyndigheter i USA och Europa utvärderat influensaläkemedel.  

Ytterligare ett spår i min forskning är mer klassiska kunskapssociologiska teman såsom hur vetenskapliga ”tankestilar” samt finansiella, professionella och vetenskapliga intressen påverkar forskningens innehåll och utveckling. Jag har bland annat skrivit om hur finansiella och vetenskapliga intressen först sammanföll för att sedan kollidera under utvecklingen av läkemedelsbolaget Astras antidepressiva läkemedel Zelmid. Jag har också beskrivit hur bio-psykiatriska teoriers utveckling sedan 1960-talet varit starkt betingat av vilka psykiatriska läkemedel som varit tillgängliga att undersöka i experimentell forskning. I ett pågående projekt finansierat av The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) studerar vi konsekvenserna av att introducera artificiell intelligens i biomedicin.

Slutligen är jag intresserad av användingen av sociala kategorier, främst ras- och etnicitetskategorier, inom medicinisk forskning och särskilt läkemedelsforskning. I ett pågående projekt finansierat av Vetenskapsrådet analyserar vi därför användingen av ras- och etnicitetskategorier i medicinsk forskning, policy och praktik.  

Senaste forskningsoutput

Shai Mulinari, Linda Soneryd & Susanna Öhman, 2021 jun 7, I: Sociologisk Forskning. 58, 1-2, s. 5-15

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Shai Mulinari, Courtney Davis & Piotr Ozieranski, 2021 maj 6, I: Journal of White Collar and Corporate Crime. 2, 2, s. 69-80

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (67)