Signe Borgquist

Gästprofessor, Överläkare, docent, Överläkare, docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Bröstcancer, Prevention, Statiner

Forskning

Incidensen av bröstcancer är stigande i Sverige. Ett flertal livsstilsfaktorer kopplade till övervikt anses ha betydelse. Identifikation av dessa, förståelse av de biologiska mekanismerna bakom associationen och riktade åtgärder kan förväntas reducera insjuknandet i bröstcancer.  Signe Borgquists  forskargrupp “Breast Cancer Prevention and Intervention” vid Avdelningen för onkologi och patologi på Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund har i sin forskning fokuserat på riskbedömning och förebyggande av bröstcancer. Vidare undersöks effekterna av kolesterolsänkande medicin, s.k. statiner, vid bröstcancer inom ramen för translationella studier där kliniska prövningar och funktionella studier supplerar varandra. 

Utvald forskningsoutput

Signe Borgquist, Talha Butt, Peter Almgren, Dov Shiffman, Tanja Stocks, Marju Orho-Melander, Jonas Manjer & Olle Melander, 2016, I: International Journal of Cancer. 138, 11, s. 2648-2656

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Signe Borgquist, Rulla M Tamimi, Wendy Y Chen, Judy E Garber, A Heather Eliassen & Thomas P Ahern, 2016, I: Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology. 25, 1, s. 201-206

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ida Skarping, Judith S Brand, Per Hall & Signe Borgquist, 2015, I: BMC Cancer. 15, 1, 435.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Olöf Bjarnadottir, Siker Kimbung, Ida Johansson, Srinivas Veerla, Mats Jönsson, Pär-Ola Bendahl, Dorthe Grabau, Ingrid Hedenfalk & Signe Borgquist, 2015, I: Clinical Cancer Research. 21, 15, s. 3402-3411

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Olöf Bjarnadottir, Quinci Romero, Pär-Ola Bendahl, Karin Jirström, Lisa Rydén, Niklas Loman, Mathias Uhlén, Henrik Johannesson, Carsten Rose, Dorthe Grabau & Signe Borgquist, 2013, I: Breast Cancer Research and Treatment. 138, 2, s. 499-508

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (137)