Sigrid Stjernswärd

Universitetslektor, Docent i häslovetenskap med inriktning psykiatrisk omvårdnad

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper

Nyckelord

Forskning

Docent, lektor, dr med vet, magister i omvårdnad, leg sjuksköterska, fil kand

Mitt avhandlingsarbete behandlade utvecklingen av ett nätbaserat stöd för närstående till personer med depression. Fokus för min fortsatta forskning kretsar kring utvecklingen av nätbaserat stöd för närstående till personer med psykisk och/eller somatisk ohälsa. Tidigare projekt har haft som fokus monitoreringen av den psykiska, fysiska och orala hälsan hos personer med psykossjukdom som bor i särskilda boenden. Flertalet andra projekt har bedrivits inom ramen Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI), bland annat projekt som handlat om stigma och första hjälpen insatser i samband med psykisk ohälsa.

Jag är också medlem i ett tvärvetenskapligt nätverk med fokus på eHälsa (länka http://www.design.lth.se/forskning/projekt/ehealth/). Nätverket initierades utifrån ett tidigare samarbete i en tvärvetenskaplig arbetsgrupp vid Pufendorfinstitutet där vi arbetade med temat "eHealth: for better for worse - in sickness and in health"

Senaste forskningsoutput

Persson, K., Sigrid Stjernswärd & Levander, S., 2019, I : Nordic Journal of Psychiatry. 73, 3, s. 207-210

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sigrid Stjernswärd & Lars Hansson, 2017 jun 1, I : Mindfulness. 8, 3, s. 751-764 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (21)