Sigridur Oskarsdottir

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi

Forskning

Min forskning är inriktad på att förbättra case-finding av oupptäckt grön starr (glaukom) i samhället. Detta är viktigt då hälften av alla som har grön starr vet ej om att de har sjukdomen och för att screening metoder idag är för tidskrävande och inte tillräckligt kostnadseffektiva.

Jag arbetar med en databas från en stor screening undersökning som genomfördes i Malmö på 90-talet, med cirka 33 tusen sceenade individer. Jag kommer även göra en ny insamlig av material.

Förhoppningsvis kommer resultaten att kunna användas till att förbättra riskbedömning hos t.ex. optiker för att hitta dessa individer tidigare och på ett mer effektivt sätt. 

Senaste forskningsoutput

Visa alla (2)