Sigurdur Benediktsson

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Senaste forskningsoutput

Sigurdur Benediktsson, 2019, Lund: Lund University: Faculty of Medicine. 49 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (5)