Simon Davidsson

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Forskning

Mitt avhandlingsproject handlar om parlamentarismens historia i Västeuropa. Syftet är att beskriva och förklara parlamentarismens utveckling i det långa loppet. Projketet omfattar en ny begreppsbestämning av parlamentarismen, ny datainsamling och användandet av bayesianska metoder för att skatta förändring över tid. Till det kommer både kvantitativa och kvalitativa metoder för att förklara förloppen.

Jag intresserar mig för politisk historia, politisk ekonomi, förändringar på arbetsmarknaden, välfärdsstatens framväxt och logik samt väljarpreferenser. Metodologiskt är jag intresserad av både kvantitativ och kvalitativ design.

Senaste forskningsoutput

Simon Davidsson, 2020 okt 1, I: Politics and Policy. 48, 5, s. 859-886 28 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Simon Davidsson, 2019 dec, Department of Political Science, Lund University, s. 1-37, 37 s. (STANCE Working Paper Series; vol. 2019, nr. 10).

Forskningsoutput: Working paper

Simon Davidsson, 2018, I: Scandinavian Political Studies. 41, 4, s. 309-331 23 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)