Simon Kindvall

knuten till universitetet

Forskning

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) ensamt den tredje största dödsorsaken globalt. Sammanslaget med lungcancer och infektioner i luftvägarna kräver lungsjukdomar fler dödsoffer än hjärtinfarkt.

Om vi kan utveckla MR-metoder för att studera lungorna skulle dessa kunna användas upprepade tillfällen på friska människor för att studera naturlig fysiologi, eller för att studera långsiktiga effekter av mediciner på patienter.

En lovande metod är syreförstärkt MR, som utnyttjar den magnetiska effekten hos syrgas när det löser upp sig i blodet. När man ger en person 100 % syrgas att andas kan man se en direkt ökning av MR-signalen i lungan - det paramagnetiska syret förkortar T1-relaxationstiden i lungans blod. Med denna metod kan man redan se skillnad mellan olika sjukdomar samt rökare och icke-rökare. Förhoppningen i Malmö är att raffinera metoden, och få en 3D-bild av syreförstärkningseffekten i hela lungan.

Yrkesarbete

Legitimerad sjukhusfysiker (2012)

Senaste forskningsoutput

Simon Kindvall, 2018, Lund: Lund University: Faculty of Medicine. 90 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (6)