Simone Löhndorf

knuten till universitetet

Forskning

Mitt avhandlingsarbete handlar om den semantiska utvecklingen hos äldre barn och ungdomar(9 – 17 år). Jag undersöker hur barn och ungdomars språkbruk utvecklas från att de använder begrepp som syftar på konkreta saker och händelser till abstrakta och metaforiska begrepp. Mer specifikt, ska användningen av adjektiv/substantiv-kombinationer studeras och vilken roll adjektivet spelar för tolkningen av substantivet. Att studera användningen av betydelser som har olika abstraktionsgrad och hur detta förändras i olika åldrar, borde ge inblick i den kognitiva och lingvistiska utvecklingen hos barn och ungdomar, vilket är det vidare syftet med avhandlingen.

Senaste forskningsoutput

Kristina Hansson, Rasmus Bååth, Simone Löhndorf, Birgitta Sahlén & Sverker Sikström, 2016 okt, I : Journal of Psycholinguistic Research. 45, 5, s. 1183–1199 17 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Carita Paradis, Simone Löhndorf, Joost van de Weijer & Willners, C., 2015, I : Linguistics. 53, 1, s. 153-191

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Carita Paradis, Simone Löhndorf, Joost van de Weijer & Willners, C., 2013.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (8)