Sölve Elmståhl

Professor, överläkare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Geriatrik

Nyckelord

  • geriatrics epidemiology

Forskning

Vårt största forskningsprojekt är Gott Åldrande i Skåne (GÅS) – en nationell studie som ska ge kunskap om vad som påverkar de äldres hälsotillstånd och vård och omsorg. Viktiga forskningsområden är bland annat intellektuell (kognitiv) funktion hos äldre, särskilt åderförkalkning (vaskulära riskfaktorer), kost, orsaker till fall och fraktur och befolkningsbaserade studier kring äldres hälsa, funktionsförmåga och vård- och omsorgsutnyttjande.

Geriatrik tar hänsyn till samspelet mellan medicinska, psykologiska och sociala faktorer som påverkar sjuklighet och vilka möjligheter som finns till att förebygga sjuklighet. Det finns ett behov av ökade kunskaper inom äldreforskning för att bättre förstå och erbjuda rehabilitering. Men även för att se hur funktionsnedsättningar påverkar levnadsförhållanden och vilka behov av service och omvårdnad som finns. Detta är betydelsefull kunskap eftersom de allra äldsta ökar kraftigt i antal.

Avdelningen är lokaliserad till Clinical Research Centre vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Verksamheten bedrivs i ett nära samarbete med Geriatrik, Skånes universitetssjukhus. Cirka 35 personer är knutna till avdelningen varav 7 postdoc/doc samt 13 doktorander.

Vi arbetar med ett flertal epidemiologiska kohortstudier såsom Gott Åldrande i Skåne (GÅS-SNAC) del i en nationell äldrestudie, Epihealth, 1914-års-män och Malmö Kost Cancer (MKC) studien.

Senaste forskningsoutput

Jenny Theorell-Haglöw, Ulf Hammar, Lars Lind, Sölve Elmståhl, Eva Lindberg & Tove Fall, 2021, I: Journal of Sleep Research.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lena Sandin Wranker, Sölve Elmståhl & Fagerström Cecilia, 2021, I: Journal of Gerontological Social Work. 64, 2, s. 190-207

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nathalie Frisendahl, Stina Ek, Erik Rosendahl, Anne Marie Boström, Cecilia Fagerström, Sölve Elmståhl & Anna Karin Welmer, 2020 dec, I: Journal of the American Medical Directors Association. 21, 12, s. 1900-1905.e1

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (223)