Sofi Fristedt

Forskare, Biträdande, Fil. Dr.

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Forskning

Min forskning handlar om geronteknologi (teknik för äldre), välfärdsteknik och vardagliga resmöjligheter, life-spcae mobiity med fokus på äldre personer och åldrande. Jag är intresserad av brukarinvolvering inklusive hur det kan ske och främjas, samt bedriver också forskning inom andra områden bland annat kring mobila geriatrika team för sköra äldre. Mitt forskarintresse berör även attityder och erfarenheter av olika slags teknik ur ett generationsperspektiv. Jag tillämpar såväl kvalitativa som kvantitativa metoder i min forskning.

Doktorsavhandling

Fristedt, S. (2012). Occupational participation through community mobility among older men and women (Doctoral thesis, Jönköping: School of Health Sciences). More information

Publikationer

https://ju.se/personinfo.html?sign=FrSo

Senaste forskningsoutput

Wagman, P., Johansson, A. & Sofi Fristedt, 2019 jan 19, I : Scandinavian Journal of Occupational Therapy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sofi Fristedt, 2019.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (13)