Sofia Hemle Jerntorp

Universitetsadjunkt, Legitimerad sjukskötrska och specialistsjuksköterska inom operationssjukvård

Undervisning

Kursansvarig lärare för specialistsjuksköterskeutbildningen på avancerad nivå med inriktning operationssjukvård.